Datganiadau i'r Wasg 2014-2015


Un o Raddedigion Cymru yn ennill Cystadleuaeth Operatig Gyfoethocaf Awstralasia


21.10.2014

Isabella MooreMae merch a raddiodd yn ddiweddar o Academi Llais Ryngwladol Cymru (WIAV), sy’n rhan o Brifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant (PCYDDS), wedi ennill cystadleuaeth gyfoethocaf Awstralasia ar gyfer yr Opera a Chanu clasurol.

Yn ddiweddar enillodd y Soprano tair ar hugain oed, Isabella Moore, o Auckland yn Seland Newydd,Gystadleuaeth Canu Awstralia yn Sydney a drefnir gan y Sefydliad Rhyngwladol ar gyfer y Celfyddydau a Diwylliant (IFAC), sef cystadleuaeth uchel ei bri sy’n gwobrwyo egin gantorion opera a chlasurol o dan chwech ar hugain oed o Awstralia a Seland Newydd ac sy’n darparu cyfleoedd gyrfaoedd iddynt.

Esblygodd y gystadleuaeth o Ysgoloriaeth Marianne Mathy, a sefydlwyd trwy gymynrodd a wnaed gan Marianne Mathy-Frisdane, athrawes opera a chanu clasurol nodedig. Ystyrir y 'Mathy' yn un o wobrau pwysicaf Awstralasia.

Yn ddiweddar, cwblhaodd Isabella radd Meistr mewn Astudiaethau Lleisiol Uwch, gyda Chlod Uchel, yn WIAV. Lleolir WIAV yng Nghaerdydd, ac yntau’n rhan o PCYDDS, gweithia gyda nifer ddethol o gantorion opera o bob cwr o’r byd, o dan gyfarwyddiaeth Dennis O’Neill a nawdd y Fonesig Kiri Te Kanawa.

Meddai Isabella: “Hyfrydwch ac anrhydedd i mi yw cael ennill cystadleuaeth bwysig Canu Awstralia IFAC. Mae’n anhygoel ac rwy’n methu â chredu’r peth. Rydw i mor lwcus fy mod i wedi cael y cyfle i ganu gyda Cherddorfa Opera a Ballet Awstralia sydd o safon fyd-eang, a’r arweinydd Johannes Fritzsch. A bod yn onest, ni fyddwn i wedi gallu ennill heb gefnogaeth a chariad fy rhieni, teulu, ffrindiau, ac wrth gwrs fy athrawon gwych, Dennis O'Neill a Nuccia Focile, yn Academi Llais Ryngwladol Cymru. Mae eu hyfforddiant a’u harweiniad nhw wedi bod yn allweddol i’m llwyddiant ac rwy mor ddiolchgar iddyn nhw a hefyd i’r holl hyfforddwyr sydd wedi rhoi o’u hamser a’u hegni nhw i’m helpu i a’m llais i.”

Meddai Dennis O’Neill: “Bues i’n feirniad yn y digwyddiad hwn 2012, felly rwy’n gwybod pa mor arwyddocaol a phwysig yw’r gystadleuaeth, a pha mor arbennig o uchel yw’r safon, a chymaint o gamp yw hon i Isabella. Rydyn ni’n falch dros ben ohoni ac yn llawenhau ei bod hi’n cydnabod WIAV yn ei datblygiad.”

Fis cyn cipio’r ‘Mathy’, enillodd Isabella hefyd gystadleuaeth Lexus Song Quest 2014 yn Seland Newydd. Dros yr hanner canrif diwethaf, mae’r gystadleuaeth bwysig hon, a reolir gan Ŵyl Seland Newydd, wedi datblygu rhestr drawiadol o enillwyr sydd wedi mynd yn eu blaen i gael gyrfaoedd rhyngwladol llwyddiannus. Yn eu plith mae noddwraig y WIAV, y Fonesig Kiri Te Kanawa. Yn ystod yr haf, cipiodd Isabella hefyd y wobr gyntaf yng nghystadleuaeth Aria y Fonesig Malvina Major yn Christchurch a chystadleuaeth Gwobr Premier Vocal Hamilton. Yn ogystal, cyrhaeddodd y rownd derfynol yng Nghystadleuaeth Cerddoriaeth ROSL 2014 yn Llundain.

Mae gwaith opera Isabella hyd yn hyn yn cynnwys prif rôl Gulnara yn II Corsaro (Verdi). Cymerodd ran mewn Dosbarthiadau Meistr gydag artistiaid megis y Fonesig Kiri Te Kanawa a Richard Bonynge, a dilynodd raglen haf Ysgol Opera Seland Newydd. Yn ddiweddar, perfformiodd Isabella yn Abertawe yn rhan o Gyngerdd Fawreddog Dylan Thomas PCYDDS.

Nodyn i'r Golygydd

  1. Sefydlwyd Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant yn 2010 drwy uno Prifysgol Cymru Llanbedr Pont Steffan a Choleg Prifysgol y Drindod, Caerfyrddin. Ar 1 Awst 2013 unwyd Prifysgol Fetropolitan Abertawe â’r Brifysgol.
  2. Siarter Frenhinol y Brifysgol (1828) yw’r hynaf yng Nghymru, a hon yw’r drydedd Siarter hynaf yng Nghymru a Lloegr ar ôl Rhydychen a Chaergrawnt. EUB Tywysog Cymru yw Noddwr Brenhinol y Brifysgol.
  3. Ar 1 Awst, 2013 unodd Coleg Sir Gâr â Grwp Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant, fodd bynnag byddant yn cadw eu brand eu hun. Daeth Coleg Ceredigion yn rhan o’r Grŵp ar 1 Ionawr 2014.

Gwybodaeth Bellach

Steven Stokes
Yr Uwch Swyddog Cysylltiadau Cyhoeddus a Chyfathrebu
07872 423788
steven.stokes@sm.uwtsd.ac.uk