Datganiadau i'r Wasg 2014-2015


Un o Raddedigion Seicoleg yn Derbyn Bwrsari Ymchwil Arobryn


13.08.2014

Mae un o raddedigion seicoleg Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant (PCYDDS) Abertawe wedi derbyn bwrsari arobryn i fyfyrwyr gan Gymdeithas Seicolegol Prydain (BPS) i gyflwyno’i thraethawd hir i Gynhadledd Flynyddol Adran Seicoleg Iechyd y Gymdeithas, a gynhelir yng Nghaerefrog y mis nesaf. 

Graddiodd Rebecca Crabtree, dwy flynedd ar hugain oed ac yn hanu o Yeovil, y mis diwethaf â gradd dosbarth cyntaf mewn Astudiaethau Cwnsela a Seicoleg. Yn ogystal ag ennill y bwrsari, dyfarnwyd y wobr am y Myfyriwr Seicoleg Gorau yn ei charfan o fyfyrwyr iddi hi.

Yng Nghynhadledd BPS bydd Rebecca yn cyflwyno’i hymchwil sy’n archwilio’r cysylltiadau rhwng agweddau ymhlyg dynion, gwrywdod a chymryd rhan mewn archwiliadau iechyd.  

Meddai Rebecca:  “Mae derbyn gwobr y BPS a bwrsari i gyflwyno yng Nghynhadledd Flynyddol yr Adran Seicoleg Iechyd wedi bod yn goron ar dair blynedd wych yn y Brifysgol hon. Roeddwn i’n dwlu ar wneud ymchwil i iechyd dynion ac mae’n rhywbeth rwy’n gobeithio gallu parhau i’w wneud yn y dyfodol agos.  Rwy’n drist i adael tîm darlithio mor wych sydd wedi fy nghefnogi gymaint dros y tair blynedd diwethaf." 

Meddai Dr Ceri Phelps, Uwch Ddarlithydd mewn Seicoleg a goruchwyliwr traethawd hir Rebecca:  “Mae Rebecca wedi cwblhau ymchwil cyffrous iawn ym maes iechyd dynion, gan fynd â'i gwaith i'r gymuned leol ac mae'n amlwg bod potensial i fynd â'r ymchwil hwn ymhellach yn y dyfodol.  Rydym wrth ein boddau y bydd cyfle gennym i barhau i weithio ar y pwnc hwn gyda Rebecca dros y misoedd i ddod." 

Y BPS, sydd wedi ei hymgorffori gan Siarter Frenhinol, yw’r corff dysgedig a phroffesiynol i seicolegwyr yn y Deyrnas Unedig.

Mae gan bob un o gyrsiau seicoleg PCYDDS Abertawe achrediad mawr ei fri gan y BPS. O ganlyniad, bydd pob myfyriwr ar raglenni cyd-anrhydedd BA a BSc seicoleg yn derbyn statws BPS, wedi ei ddyfarnu gyda’i radd, cyhyd â bod y safon isaf wedi ei chyflawni. Bydd myfyrwyr sy’n ennill statws BPS yn gymwys ar gyfer y Sylfaen Graddedigion i Aelodaeth Siartredig, y cam cyntaf tuag at ddod yn Seicolegydd Siartredig.

Nodyn i'r Golygydd

1. Llun: Rebecca Crabtree, a raddiodd o PCYDDS, yn derbyn ei gwobr fyfyriwr yn y seremoni raddio’r mis diwethaf.

2. I gael rhagor o wybodaeth cysylltwch â Steven Stokes, Uwch Swyddog Cysylltiadau Cyhoeddus a Chyfathrebu, ar 07872 423788 neu anfonwch e-bost at steven.stokes@sm.pcydds.ac.uk.

3. Sefydlwyd Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant yn 2010 drwy uno Prifysgol Cymru Llanbedr Pont Steffan a Choleg Prifysgol y Drindod, Caerfyrddin. Ar 1 Awst 2013 unodd Prifysgol Fetropolitan Abertawe â’r Brifysgol

4. Siartr Frenhinol y Brifysgol 1828 yw’r hynaf yng Nghymru, a hon yw’r drydedd Siartr hynaf yng Nghymru a Lloegr ar ôl Rhydychen a Chaergrawnt. Ei Uchelder Brenhinol Tywysog Cymru yw Noddwr y Brifysgol.