Datganiadau i'r Wasg 2014-2015


Y Dyddiad Cau yn Agosáu i Ddwy Wobr Gelfyddydol Ryngwladol o Bwys


21.03.2014

Mae amser yn prysur ddiflannu i feirdd ac artistiaid sy’n dymuno cyflwyno eu gwaith i ddwy gystadleuaeth ryngwladol o bwys a lansiwyd gan Brifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant (PCYDDS) i gyd-daro â dathliadau canmlwyddiant Dylan Thomas eleni.

Y llynedd lansiodd y Brifysgol ‘Wobrau Dylan Thomas PCYDDS' am y tro cyntaf gyda’r seremonïau gwobrwyo i’w cynnal ym mis Gorffennaf eleni ar gyfer ‘Gwobr Farddoniaeth Ryngwladol Dylan Thomas' a ‘Gwobr Wydr Ryngwladol Dylan Thomas.’

Y dyddiad cau ar gyfer y wobr farddoniaeth yw dydd Llun 31 Mawrth tra bydd y gystadleuaeth am waith gwydr yn cau ddydd Iau 1 Mai.

Y beirdd byd-enwog o Gymru, Grahame Davies a Menna Elfyn fydd yn beirniadu Gwobr Farddoniaeth Ryngwladol Dylan Thomas. Mae Grahame Davies yn fardd, nofelydd, golygydd a beirniad llenyddol o Gymro sydd wedi ennill nifer o wobrau, yn cynnwys Gwobr Llyfr y Flwyddyn Cymru. Mae Menna Elfyn yn fardd a dramodydd arobryn sydd wedi ysgrifennu dros ugain o lyfrau ac mae ei gwaith wedi’i gyfieithu i ugain o ieithoedd. Hi yw’r enwocaf o blith beirdd modern yr iaith Gymraeg a’i gwaith wedi’i gyfieithu’n fwy nag unrhyw fardd modern arall. Yn ogystal mae’n gyfarwyddwr rhaglen gradd MA PCYDDS mewn Ysgrifennu Creadigol.

Beirniaid ‘Gwobr Wydr Ryngwladol Dylan Thomas’ fydd: Hannah Ellis, wyres Dylan Thomas; Glenys Cour, un o artistiaid lliwyddol mwyaf Cymru; Caroline Benyon, Cadeirydd Cymdeithas Prif Arlunwyr Gwydr Prydain a’r Athro Medwin Hughes, Is-Ganghellor PCYDDS.

Mae gan y rhaglenni ysgrifennu creadigol yn PCYDDS yng Nghaerfyrddin a Llambed enw rhagorol am annog a datblygu ysgrifennu newydd. Fel rhan o “Wobr Farddoniaeth Ryngwladol Dylan Thomas’, mae beirdd o bob cwr o’r byd wedi’u gwahodd i gyflwyno cerdd Saesneg unigol sydd heb ei chyhoeddi’n flaenorol, mewn ymateb i’r gair “Harmoni”. Ar ôl y dyddiad cau, bydd y beirniaid yn llunio rhestr fer o gerddi, a dewisir enillydd a fydd yn derbyn gwobr o £2000.

Mae Ysgol Gwydr Abertawe sy’n rhan o PCYDDS wedi meithrin enw da yn rhyngwladol ym maes addysg gwydr a dyma’r unig ysgol gwydr pensaernïol yn y byd. Gwahoddwyd artistiaid gwydr ledled y byd i gyflwyno cynlluniau ar gyfer panel gwydr addurnol neu liw, maint 40cm x 40cm, mewn ymateb i’r gair ‘Harmoni’. O blith y ceisiadau bydd y panel beirniaid yn dewis rhestr fer o weithiau a fydd yn cael eu harddangos yn Amgueddfa Genedlaethol y Glannau, Abertawe rhwng Gorffennaf a mis Hydref 2014. Cyflwynir gwobr o £1,000 i’r buddugol.

Uchafbwynt y ddwy gystadleuaeth fydd noson wobrwyo arbennig yn Amgueddfa Genedlaethol y Glannau, Abertawe ym mis Gorffennaf 2014 pan gyhoeddir enwau’r buddugol.
Yn ogystal â’r gwobrau ariannol gwahoddir y bardd a’r artist gwydr buddugol i dderbyn comisiwn gan y Brifysgol am ddarn o waith ar y cyd yn deyrnged i Dylan Thomas. Bydd gwahoddiad i’r cerddi ar y rhestr fer gael eu cynnwys mewn cyhoeddiad i ddathlu’r ddwy wobr ryngwladol.

Mae briffiau manwl y ddwy wobr ryngwladol, a gwybodaeth am holl ddigwyddiadau’r canmlwyddiant sydd wedi’u trefnu gan PCYDDS, i’w gweld ar www.pcydds.ac.uk/dylanthomas.

Nodyn i'r Golygydd

  1. I gael mwy o wybodaeth cysylltwch â Steven Stokes, Uwch Swyddog Cysylltiadau Cyhoeddus a Chyfathrebu, ar 07872 423788 neu anfonwch e-bost at pressoffice@smu.ac.uk
  2. Sefydlwyd Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant yn 2010 drwy uno Prifysgol Cymru Llanbedr Pont Steffan a Choleg Prifysgol y Drindod, Caerfyrddin. Ar 1 Awst 2013 unodd Prifysgol Fetropolitan Abertawe â’r Brifysgol.
  3. Siarter Frenhinol y Brifysgol (1828) yw’r hynaf yng Nghymru, a hon yw’r drydedd Siarter hynaf yng Nghymru a Lloegr ar ôl Rhydychen a Chaergrawnt. EUB Tywysog Cymru yw Noddwr y Brifysgol.
  4. Ar 1 Awst, 2013 unodd Coleg Sir Gâr â Grŵp Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant, fodd bynnag byddant yn cadw eu brand eu hun. Daeth Coleg Ceredigion yn rhan o’r Grŵp ar 1 Ionawr 2014.

Gwybodaeth Bellach

Steven Stokes
Uwch Swyddog Cysylltiadau Cyhoeddus a Chyfathrebu
07872 423788 neu anfonwch e-bost at pressoffice@smu.ac.uk