Datganiadau i'r Wasg 2014-2015


Y Gweinidog yn Gosod y Teulu a’r Gymuned wrth Wraidd Addysg


12.06.2015

Mae Canolfan Cymru er Cydraddoldeb mewn Addysg (CCCA) a Buddsoddwyr mewn Teuluoedd yn cynnal cynhadledd y mis hwn sy’n tanlinellu pwysigrwydd hanfodol ymgysylltu’r teulu a’r gymuned ag addysg o dair i ddeunaw oed.

Cynhelir y gynhadledd yn Stadiwm SWALEC, Caerdydd ddydd Mawrth 16 Mehefin. Bydd yn dod â’r gymuned ymchwil, arweinwyr ysgol, llunwyr polisi, mudiadau gwirfoddol ac arweinwyr eraill ym maes ymgysylltu â’r teulu a’r gymuned ledled Cymru at ei gilydd.

Bydd Huw Lewis AC, y Gweinidog Addysg a Sgiliau, yn lansio canllawiau Llywodraeth Cymru i ysgolion ynghylch ymgysylltu â’r teulu a’r gymuned. Daw’r canllawiau yn sgil argymhellion a gyflwynwyd yn strategaeth Llywodraeth Cymru ar gyfer mynd i’r afael ag effaith tlodi ar addysg, ‘Ailysgrifennu’r Dyfodol’ – sef dogfen y mae ymgysylltu â’r teulu a’r gymuned yn un o’i i phrif flaenoriaethau.

Chris Waterman, Cyfarwyddwr Gweithredol Buddsoddwyr mewn Teuluoedd, fydd yn cadeirio’r digwyddiad. Bydd y siaradwyr yn cynnwys yr Athro David Egan, Cyfarwyddwr CCCA ac Alan Dyson, Athro mewn Addysg ym Mhrifysgol Manceinion.

Meddai’r Athro Egan: “Rydym yn gwybod i raddau cynyddol na allwn gyflawni gwell ganlyniadau addysgol i blant yng Nghymru drwy ddibynnu ar ein hysgolion yn unig. Mae’r teulu a'r gymuned lle mae plant yn byw yn cael llawer mwy o ddylanwad arnyn nhw na’u hathrawon a’u hysgolion. Felly, mae angen i ni gael y teulu a'r gymuned i ymgysylltu lawer mwy ag addysg eu plant a’r ysgol maen nhw’n ei mynychu. Mae hyn yn arbennig o wir yn ein cymunedau mwyaf difreintiedig. Bydd y gynhadledd hon yn dod â phawb sy’n ymwneud â’r mudiad hwn ar gyfer newid yng Nghymru at ei gilydd, i glywed am arfer effeithiol a’i rannu ac i feithrin rhwydweithiau.”

Daw cyfranwyr allweddol o ysgolion a chymunedau arloesol, gydag ystod o sesiynau gweithdy gan gynnwys: dulliau adferol, partneriaethau ysgol a chymuned, rôl gweithwyr ymgysylltu â’r teulu, ymgysylltu effeithiol â rhieni, a bancio amser.

I gael rhagor o wybodaeth, neu i gofrestru ar gyfer y gynhadledd, anfonwch e-bost i wcee@uwtsd.ac.uk neu ewch i http://www.pcydds.ac.uk/cy/ccca/buddsoddwyr-mewn-teuluoedd/.

Gwybodaeth Bellach

I gael rhagor o wybodaeth neu i gyfweld cynrychiolydd y gynhadledd, cysylltwch â Steven Stokes, Prif Swyddog Cyfathrebu Corfforaethol a Chysylltiadau Cyhoeddus, ar 01792 483695 / 07872 423788 neu anfonwch e-bost at steven.stokes@uwtsd.ac.uk.