Datganiadau i'r Wasg 2014-2015


Yr Athro Christopher Wood yn cael ei wneud yn Gymrawd Anrhydeddus gan Brifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant


08.07.2015

Professor Medwin Hughes, Professor Christopher WoodMewn seremoni ym Mhrifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant ddydd Llun (06.07.08), cafodd yr Athro Christopher Wood – unigolyn sydd wedi arloesi ym maes datblygiad meddiginiaethau – ei arwisgo’n Gymrawd Anrhydeddus.

Ganwyd yr Athro Christopher Wood yng Nghaerdydd a threuliodd ei flynyddoedd cynnar mewn ysgol a choleg yng Nghymru.Dechreuodd ar ei yrfa broffesiynol yn llawfeddyg, gan arbenigo mewn llawfeddygaeth canser.Graddiodd o Ysgol Feddygaeth Genedlaethol Cymru yng Nghaerdydd ac mae wedi ennill gradd MD o Brifysgol Cymru.

Yn ogystal roedd yn Gymrawd Coleg Brenhinol y Llawfeddygon, Caeredin a daeth yn llawfeddyg ymgynghorol yn yr Ysgol Feddygol Ôl-raddedig Frenhinol yn Llundain.Fe’i penodwyd yn Athro anrhydeddus yng Ngholeg Imperial, Llundain yn 2008. Yn ystod ei yrfa cyhoeddodd yn helaeth ar bynciau yn ymwneud â llawfeddygaeth a chanser.

Dros y blynyddoedd diwethaf bu’n canolbwyntio ar ddatblygu meddyginiaethau newydd ac yn 2004 derbyniodd gymeradwyaeth am y cyffur newydd cyntaf mewn 30 mlynedd i drin lewcemia mewn plentyndod.Ar hyn o bryd mae’n ymwneud â datblygiad clinigol meddyginiaethau newydd ar gyfer trin canser, arthritis, diabetes a chlefyd Alzheimer.

Yn ychwanegol at ei gariad at feddygaeth mae Christopher Wood yn hoff iawn o gerddoriaeth. Mae’n gyfansoddwr brwd ac yn gefnogwr mawr o’r celfyddydau, gyda phwyslais arbennig ar gerddoriaeth gorawl ac annog cerddorion ifanc dawnus.Mae hefyd yn gadeirydd Cyngor Ymddiriedolwyr Coleg Brenhinol yr Organyddion.

Meddai’r Athro Christopher Wood:

"Diolchaf i’r Brifysgolam y frainto fedru derbynyr anrhydeddsydd wedi cael eirhoi imi. Mae’n anodd credu fy mod wedi derbyn anrhydedd am ddilyn dau drywydd sy’n rhoi cymaint o foddhad i mi – meddygaeth a cherddoriaeth - ac am wneud rhywbeth rwy’n mwynhaubob dyddo’m mywyd.

"Un o brif freintiaufyngyrfayw fy mod wedigallu datblygucyffuriaucanser newydd - ac nid oes unrhywbeth yn gallu dod yn agos i’r gallu i ddod âllawenydd i fywydrhywun sy'ndioddef oganser - aci roi'rnewyddion iddynt eu bod yn ymateb i driniaetha'u bodyn gwneud yn dda.

"Roeddwn yn ffodus iawn fy mod wedi gallu datblygu'rcyffur newyddcyntaf ar gyferlewcemia ymhlith plantmewn drosddeng mlynedd ar hugain. Cafodd y cyffurhwnnw eigymeradwyoyn Ewroptrwyastudiaethau awnaedyma yng Nghymru."

Gwybodaeth Bellach

Am fwy o wybodaeth, cysylltwch â Siân-Elin Davies sian-elin.davies@tsd.uwtsd.ac.uk / 01267 676908 / 07449 998476.