Abertawe, Llanelli, Castell Nedd a Phort Talbot – Paratowch ar gyfer Bay TV!


13.07.2016

Mae gorsaf deledu leol diweddaraf y DU - Bay TV - yn lansio heddiw (12 Gorffennaf) a fydd ar gael ar Freeview Sianel 8, Virgin Media Sianel 159 ac ar-lein ar www.baytvswansea.com

Yn darlledu o stiwdios digidol ar gampws Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant yn Abertawe, bydd Bay TV yn darparu cymysgedd gyffrous o raglenni gwreiddiol, gan gynnwys newyddion, materion cyfoes, chwaraeon, moduro, cerddoriaeth, ynghyd â detholiad o'r gorau o raglenni’r gorsafoedd teledu lleol eraill ar draws y DU. Bydd y sianel yn darparu llwyfan ar gyfer talent lleol yn ogystal â hysbysebion ar gyfer busnesau lleol er mwyn hyrwyddo eu brandiau a’u cynnyrch.

Mae Bae TV Abertawe yn darlledu o drosglwyddydd Mynydd Cilfái yn Abertawe ac ar gael ar Freeview sianel 8 o ardal Pîl yn y dwyrain i Cross Hands yn y Gorllewin, gan  gwmpasu ardaloedd Abertawe, Port Talbot, Castell-nedd a Llanelli. Efallai y bydd angen gwylwyr gydag offer Freeview hŷn i ail-diwnio.

Mae'r orsaf yn un annibynnol, Cymreig gydag aelodau bwrdd sy’n cynnwys cyn Prif Weinidog Cymru, Rhodri Morgan, ynghyd â rhai o hoelion wyth y diwydiant teledu gan gynnwys Elin Rhys, o gwmni cynhyrchu Telesgop, a John Curzon, gynt o BBC Cymru. Peter Townsend, dyn busnes lleol yw’r Cadeirydd.

Diolch i'r bartneriaeth unigryw rhwng Bae TV Abertawe a Phrifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant, bydd myfyrwyr o Goleg Celf Abertawe yn cael y cyfle i fod yn rhan weithredol o’r sianel - o gasglu newyddion a gwneud rhaglenni i ddylunio set rithwir, amserlennu’r darllediadau a’r marchnata.

Ar y sgrin, bydd rhai o gyflwynwyr Bay TV yn cynnwys: Phil Hoyles, Gaina Morgan, Cai Williams, Chris Coslett Davies, y newyddiadurwr Emily Gardner a chymeriad plant Bostin Bear

Bydd Phil, sydd wrth ei fod yn cadw’n heini ac yn ddarlledwr hynod brofiadol sydd eisoes yn cyflwyno’i sioe ei hun ar orsaf radio The Wave yn Nhre-gŵyr, yn rhedeg o’i stiwdio radio i stiwdio Bae TV yng nghanol dinas Abertawe i gyflwyno'r rhaglen News Tonight with Phil Hoyles.  Bydd pob rhaglen yn dechrau gyda'r penawdau newyddion fin nos ac yn cynnwys rhagolygon tywydd.  Bydd y rhaglen hefyd yn trafod pynciau amrywiol gan gynnwys adolygiadau ffilm, a newyddion chwaraeon lleol a lleiafrifol. Gan ddefnyddio'r dechnoleg ddigidol ddiweddaraf, NDI, bydd Phil yn gallu rhithio’i wylwyr yn uniongyrchol i’w sioe.

Bydd Bay TV hefyd yn darlledu sioe gylchgrawn newyddion bore byw o’r enw Right Here! gyda Gaina Morgan. Bydd Gaina, sy’n wyneb a llais cyfarwydd i wylwyr BBC Cymru, yn trafod y pynciau sy’n bwysig ym mywyd bob dydd, yn edrych mewn i’r cyfryngau a gwleidyddiaeth leol ac yn cael cwmni gwesteion enwog yn ogystal â gwrando ar yr hyn sydd gan bobl yr ardal i'w ddweud. Bydd y canwr Cai Williams a gystadlodd ar raglen The Voice yn rhannu dyletswyddau’r soffa gyda Gaina.

Mae’r iaith Gymraeg yn bwysig i Bay TV ac yn rhan o enaid ardal ddarlledu’r sianel, felly bydd yr actor a’r cyflwynydd Cymraeg, Chris Coslett Davies, yn cyflwyno’r rhaglen  ddyddiol Newyddion Heddiw Gyda Chris Davies a bydd yr iaith i’w chlywed yn rheolaidd ar y sianel gan adlewyrchu bywyd bob dydd pobl De Gorllewin Cymru.

Yn nhref enedigol Dylan Thomas, byddai'n anodd dychmygu peidio cynnwys unrhyw farddoniaeth ar Bay TV y rhaglen gelfyddydau More Poetry Needed  a rhaglen ddwyieithog gyda'r awdur / bardd Annie Pelleschi yn ymuno â Chris Coslett Davies yn chwilio ar gyfer penillion gwreiddiol.

Bydd Golygydd Moduro, Bay TV,  Robin Roberts a'i dîm yn cyflwyno Motorvate, rhaglen a fydd yn edrych ar y byd moduro lleol, tra bod yr arbenigwr tai, Robin Darcy, yn cyflwyno The Property Show yn cynnig gwybodaeth a manylion ar gartrefi ar werth neu rent; datblygiadau newydd; dylunio a ffasiwn fewnol a gwelliannau i’r cartref yn ogystal â chyngor ar gynllunio, cyllid ac ystyriaethau cyfreithiol.

Mae gan Abertawe un o golegau celf gorau a hynaf y DU yn Y Drindod Dewi Sant gyda myfyrwyr y cyrsiau ffilm yn hynod dalentog.  Bydd Bay TV yn darparu cipolwg i’w bywydau gyda'r rhaglen Student Films.

Mae cerddoriaeth yn nodwedd arall bwysig o Bay TV gyda Live at the Pumphouse yn cynnig cartref i gerddoriaeth fodern a rhaglenni amrywiol ar gerddoriaeth jazz, clasurol a mathau eraill o gerddoriaeth. Bydd hefyd rhaglenni’n edrych ar weithdai crefft, coginio a hen ffilmiau.

Dywedodd cadeirydd Bay TV,  Peter Townsend:

"Rydym yn credu bod gwylwyr teledu yn galw allan am rywbeth newydd a dyma ni: Bay TV, gorsaf deledu leol unigryw i Dde-orllewin Cymru.

"Rydym am i Bay TV fod eich gorsaf deledu chi, gyda chynnwys sydd wedi’i ddylanwadu gennych chi. Yn y byd modern hwn, gall bawb fod yn ohebydd newyddion ar y teledu. Gall gwylwyr a gohebwyr lleol e-bostio’u ffilmiau atom. Danfonwch neges ar Facebook neu Skype i ni fyw a byddwn yn ei gofnodi ar y dechnoleg Tricaster NDI sy’n dechnoleg sy’n gydnaws â’r diweddaraf gan Newtek. "

"I gychwyn, byddwn yn darlledu i gymunedau Llanelli, Abertawe, Castell-nedd a Phort Talbot, ond mae gennym drwydded gan Ofcom am y deng mlynedd nesaf a’n dyhead yw cael mynediad at drosglwyddydd Carmel a fydd yn ein galluogi i ddarparu gwasanaethau i Gaerfyrddin a De Sir Benfro pan fydd y cyllid ar gael."

Dywedodd Dr Ian Walsh, Deon Coleg Celf Abertawe sy’n rhan o Brifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant  bod y bartneriaeth gyda Bay TV yn rhoi cyfle unigryw i fyfyrwyr gyfuno’u hastudiaethau academaidd gyda gwaith ar gyfer gorsaf deledu byw.

"Rydym wedi sefydlu enw da fel Prifysgol sydd â ffocws ymarferol iawn, gan roi sgiliau go iawn i’n myfyrwyr a fydd yn eu rhoi mewn sefyllfa gref iawn yn y farchnad swyddi pan fyddant yn graddio. Mae'r bartneriaeth hon yn enghraifft dda o sut y mae’r Drindod Dewi Sant yn gweithio gyda chwmnïau newydd a rhai sefydledig i ymestyn y profiad rydym yn cynnig i’n myfyrwyr. "

Gwybodaeth Bellach

Am ragor o wybodaeth cysylltwch â:

Peter Curtis, Materion Corfforaethol, Bay TV Abertawe Cyf.

0780 1790640