Aduniad ar gyfer cyn-Fyfyrwyr y Drindod


13.09.2016

Croesawyd cyn-fyfyrwyr o Goleg y Drindod yn ôl i gampws Caerfyrddin Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant dros y penwythnos i ddathlu'r aduniad blynyddol. Roedd graddedigion o'r 1950au hyd at y 1990au yn bresennol, gyda phob un yn mwynhau cwmni ei gilydd a rhannu atgofion o'u hamser yn y Drindod.

Alumni Reunion2

Nos Sadwrn, buodd cyn-fyfyrwyr yn mwynhau cinio yng Nghanolfan yr Halliwell lle cawsant eu croesawu gan Gwilym Dyfri Jones, Dirprwy Is-Ganghellor Cysylltiol Y Drindod Dewi Sant a wnaeth eu diweddaru ar rai o'r prosiectau cyffrous sy'n digwydd ar draws y Brifysgol - gan gynnwys datblygiad gwerth miliynau o bunnoedd yn ardal SA1 Abertawe a datblygiad Canolfan S4C yr Egin yng Nghaerfyrddin - canolfan a fydd yn gartref i  bencadlys S4C yn ogystal a chlwstwr o gwmnïau a sefydliadau o'r diwydiannau creadigol.

Fe wnaeth y siaradwr gwadd - y cyflwynydd teledu poblogaidd a chyn-fyfyriwr o’r Drindod - Arfon Haines Davies, ddifyrru gwesteion gyda hanesion o'i amser ar gampws Caerfyrddin rhwng 1966 a 1969. Diddanodd Arfon y gynulleidfa gyda'i 10 atgof gorau am y Drindod, atgofion roedd llawer o'r gwesteion hefyd yn rhannu. Roedd yn addas tu hwnt hefyd bod y mis hwn yn nodi union 50 mlynedd ers i Arfon Haines Davies ddechrau ei gwrs hyfforddi athrawon yn y Drindod ac roedd wrth ei fodd yn dychwelyd i'r lle a roddodd y profiadau a'r hyder iddo i gychwyn ar ei yrfa lwyddiannus yn y cyfryngau.

Roedd nifer o'r myfyrwyr benywaidd cyntaf erioed i astudio yn y Drindod yn 1957 hefyd yn bresennol yn ogystal â llawer o gyplau priod a gyfarfu gyntaf yn ystod eu cyfnod yn y coleg. Roedd yn amlwg o'r noson - waeth pa gyfnod wnaethant astudio yn y coleg, roedd eu hamser yn y Drindod yn cael ei chofio gydag anwyldeb a hapusrwydd.

Mae'r aduniad yn ddigwyddiad blynyddol gyda'r un nesaf wed'i gynllunio ar gyfer mis Medi'r flwyddyn nesaf. Os wnaethoch chi fynychu'r Drindod ac os oes gyda chi ddiddordeb dod i'r digwyddiad, beth am gysylltu gyda’ch hen ffrindiau i fynychu gyda'ch gilydd yn 2017?

Am ragor o wybodaeth, e-bostiwch alumni@ydds.ac.uk

Alumni Reunion1   Alumni Reunion3