Arwyddo cytundeb gyda Sefydliad Chin Kung


03.05.2016

Mae Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant yn falch iawn o gyhoeddi ei bod wedi llofnodi cytundeb hanesyddol gyda Sefydliad Addysgol Amlddiwylliannol Chin Kung, i ddatblygu ystod o raglenni ôl-raddedig ar gampws Llambed, i’w cyflwyno ar y cyd â Choleg Sinoleg newydd a Chyfadran y Dyniaethau a’r Celfyddydau Perfformio.

Cytundeb Chin Kung

Cychwynnwyd y Sefydliad, sydd wedi’i leoli yn Hong Kong, gan y Meistr Chin Kung, mynach Bwdhaidd, a’i gred graidd yw bod pob crefydd yn rhannu elfen gyffredin o werthoedd, goddefgarwch, trugaredd a pharch at safbwyntiau a chredoau pobl eraill.  Mae’r gwerthoedd hyn yn atgyfnerthu hanes hir Llambed yn ganolfan fyd-eang ar gyfer astudiaethau aml-ffydd ac aml-ddiwylliannol, a bydd yn adeiladu ar ddarpariaeth gyfredol y Gyfadran ym maes Astudiaethau Tsieineaidd, yr astudiaeth o Wareiddiadau Hynafol ac fel cartref i Athrofa Confucius cyntaf Cymru.

Bydd y cytundeb yn arwain at sefydlu Coleg Sinoleg (disgyblaeth sy’n edrych i ymchwilio i'r hen Tsieina trwy grefyddau, testunau, iaith a hanes Tsieineaidd hynafol), a bydd yn trefnu cyflwyno rhaglenni ôl-raddedig mewn  Bwdhaeth, Conffiwsiaeth, Daoistiaeth a Sinoleg.  Bydd y Coleg yn cynnig amrywiol becynnau ysgoloriaeth i fyfyrwyr yn ogystal â threfnu nifer o gynadleddau rhyngwladol ar y thema ‘Un Ddynoliaeth, Sawl Ffydd’.

“Mae’r datblygiad hwn yn deillio o draddodiad campws Llambed y Brifysgol yn ganolfan aml-ffydd ac aml-ddiwylliannol, wedi’i gwreiddio yng Nghymru ond sy’n edrych allan ar y byd” meddai’r Athro Medwin Hughes, DL, Is-Ganghellor. 

“Mae hwn yn ddatblygiad mawr ac yn un o nifer yr ydym yn eu dilyn sy’n seiliedig ar arbenigedd a lleoliad Llambed.  Bydd o fudd nid yn unig i’r Brifysgol ond hefyd i’r dref a’r gymuned yng Ngheredigion.”

 

Chin Kung‌                           ‌