Beirniad y fedal ddrama, Manon Steffan Ros, yn cyhoeddi drama Dau Wyneb ar faes Eisteddfod yr Urdd yn Fflint


27.05.2016

Ar 1 Mehefin 2016 ar faes Eisteddfod yr Urdd yn Fflint, bydd Canolfan Peniarth yn cyhoeddi drama Dau Wyneb gan yr awdur ar dramodydd Manon Steffan Ros sydd hefyd yn beirniadu’r Fedal Ddrama eleni.

Mae drama Dau Wyneb wedi cael ei hysgrifennu yn benodol ar gyfer myfyrwyr sydd yn astudio’r pwnc TGAU Drama, ac mae hi wedi ei chynnwys ar restr dramâu gosod manyleb newydd Drama TGAU gyda CBAC ar gyfer Medi 2016 ymlaen.  Mae hi’n ddrama amserol iawn sy’n ymdrin â chyfeillgarwch pobl â’i gilydd ar y we, a’r platfform y mae gwefannau cymdeithasol yn ei roi i bobl i gyfathrebu a’i gilydd mewn dulliau amrywiol.

Dywedodd Manon Steffan Ros, “Mae gen i ddiddordeb mawr yn y newidiadau cymdeithasol sy' wedi dod yn sgil y we. Dwi ddim yn un o'r rhain sy'n meddwl ei fod o'n ddrwg i gyd, ond mae'r ffordd 'da ni'n ymdrin â'n gilydd yn hollol wahanol rŵan. Mae'r ddrama'n ymdrin â'n hunaniaeth ni ar y we- y ffordd 'da ni'n defnyddio'r hunluniau gorau i'w postio ar Facebook, yn cyflwyno fersiynau gwell, hapusach ohonom ni ein hunain i'r byd. Ydi gwneud hynny yr un fath a dweud celwydd am bwy ydan ni?"

Mae Manon Steffan Ros yn awdures ac yn ddramodydd adnabyddus a hynod boblogaidd yng Nghymru sydd wedi ennill llu o wobrwyau llenyddol am ei gwaith, gan gynnwys Medal Ddrama’r Eisteddfod Genedlaethol ddwy flynedd yn olynol yn 2005 a 2006.  Dywedodd Gwydion Wynne, Cyfarwyddwr Canolfan Peniarth, “Mae hi’n fraint i ni fel Canolfan, a Phrifysgol, i gael y cyfle i gydweithio gydag awdures a dramodydd mor brofiadol â Manon Steffan Ros unwaith eto.  Rydym eisoes wedi cael ymateb gwych i’r ddrama wrth ei threialu mewn ysgolion gyda disgyblion, ac yn hynod falch fod CBAC wedi ei hychwanegu fel drama newydd i’w rhestr o ddramâu testun ar y fanyleb Drama TGAU newydd.  Rydym yn falch iawn o allu cael lansio’r ddrama ar faes yr Eisteddfod hefyd, gan ei fod yn gyfle i bobl ifanc ac athrawon i gwrdd â’r dramodydd, ac i weld darlleniad arbennig o’r ddrama yn ogystal”.

Mae’r ddrama wedi ei chyllido’n rhannol gan Cangen Adnoddau’r Gymraeg mewn Addysg, Llywodraeth Cymru, fel rhan o’i rhaglen gomisiynu adnoddau addysgu a dysgu Cymraeg a dwyieithog, a bydd y Ganolfan hefyd yn cyhoeddi pecyn o adnoddau i athrawon yn seiliedig ar gynnwys y ddrama, a fydd ar gael o wefan Hwb – Dysgu Cymru y Llywodraeth ym mis Medi 2016.

Bydd dau o fyfyrwyr BA Perfformio (campws Caerdydd) Prifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant yn perfformio rhan o’r ddrama i’r gynulleidfa yn ystod y lansiad ar 1af o Fehefin 2016.  Ac yn dilyn y lansiad, bydd copiau o Dau Wyneb ar gael i’w prynu ar y maes ac ar siop ar-lein y Ganolfan a siopau llyfrau Cymraeg lleol.

Gwybodaeth Bellach

Am ragor o fanylion:

Gruff Ifan | gruff@canolfanpeniarth.org | 07800 890 964