Cymdeithas Prydain ar gyfer Astudiaethau’r Dwyrain Canol yn dod i'r Drindod Dewi Sant yn Llambed


05.07.2016

Bydd mwy na 200 o gynadleddwyr yng nghynhadledd Cymdeithas Prydain ar gyfer Astudiaethau’r Dwyrain Canol (a elwir yn BRISMES), sydd i’w chynnal ar gampws Llambed Prifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant o 13 - 15 Gorffennaf.  

Sefydlwyd BRISMES yn 1973 er mwyn annog a hyrwyddo astudio’r Dwyrain Canol yn y Deyrnas Gyfunol ac eleni, am y tro cyntaf yn hanes y gymdeithas, cynhelir y gynhadledd flynyddol yng Nghymru.

Thema graidd y gynhadledd yw Rhwydweithiau: Cysylltu’r Dwyrain Canol drwy Amser, Gofod a’r Seiberofod.

“Rwyf wrth fy modd bod y gynhadledd ryngwladol bwysig hon yn dod i gampws Y Drindod Dewi Sant yn Llambed,” meddai Dr Gary R. Bunt, Darllenydd mewn Astudiaethau Islamaidd yn y Drindod Dewi Sant a chynullydd y Gynhadledd.  

“Mae’n fan cyfarfod arwyddocaol iawn i academyddion sy’n ymwneud ag agweddau amlddisgyblaethol a rhyngddisgyblaethol sy’n gysylltiedig ag Astudiaethau’r Dwyrain Canol, a gallwn ni ddisgwyl ystod ardderchog o baneli, gan adlewyrchu'r amrywiaeth o ysgolheictod sy’n gysylltiedig â’r thema graidd ‘Rhwydweithiau: Cysylltu’r Dwyrain Canol drwy Amser, Gofod a'r Seiberofod’.  Cyfeiria’r teitl hwn at nifer o themâu arwyddocaol cyfoes a hanesyddol sy’n ymwneud ag Astudiaethau’r Dwyrain Canol, a hynny ar adeg pryd mae’r materion hyn hefyd yn cael sylw o fewn materion rhyngwladol a chyfryngau’r byd. Mae’r Brifysgol hithau wedi datblygu cysylltiadau ag amrywiol gyd-destunau Mwslimaidd ac yn ymwneud â’r Dwyrain Canol dros y blynyddoedd, ac arwydd o hyn yw ein hastudiaethau ar lefel israddedig ac ôl-raddedig, gan gynnwys ein gradd MA Astudiaethau Islamaidd.”

Ynghyd â thrafod agweddau pwysig o bwysigrwydd rhyngwladol, traddodir prif anerchiad y gynhadledd, 'The Dragon and the Crescent’ gan y bardd, yr awdur a’r telynegwr Grahame Davies. Yn ei anerchiad archwilir y cysylltiadau rhwng Cymru ac Islam ar draws naw canrif.  Mae Grahame Davies yn awdur toreithiog sydd wedi ennill gwobrau lu, yn cynnwys Gwobr Llyfr y Flwyddyn.  Mae’n awdur/golygydd 17 llyfr yn y Gymraeg a’r Saesneg, yn cynnwys:  The Chosen People, astudiaeth o berthynas y Cymry a’r Iddewon; The Dragon and the Crescent, astudiaeth o Gymru ac Islam; nofel, Everything must Change, am yr athronydd o Ffrainc, Simone Weil, a’r llyfr seico-ddaearyddiaeth poblogaidd, Real Wrexham.

Gall ymwelwyr â’r gynhadledd ddisgwyl ystod enfawr o sesiynau panel i brocio’r meddwl, yn cynnwys trafodaethau ynghylch Space, Time and Social Actors in the Arab Spring and its Aftermath; the Qur'an and Theological Interpretation; Conceptions of Gender and Empowerment; Migration, Asylum and Diaspora; Religious, Political and Trade Networks through Time; Perspectives on the Syrian Civil War: Economy, Agency and Intervention; Iraq: Transnational Spaces, Media and Modernity; Security, Activism and Mobilisation in Cyberspace; Syria In and Beyond the Civil War ac Islamism and Radicalisation in the Contemporary Middle East.   

Bydd academyddion blaenllaw o bob cwr o’r byd yn cymryd rhan yn y gynhadledd, gyda staff a myfyrwyr ôl-raddedig Y Drindod Dewi Sant ymhlith y rheini a fydd yn cyflwyno papurau.

Bydd y gynhadledd hefyd yn cynnwys nifer o ddigwyddiadau cymdeithasol ac arddangosfa i gyhoeddwyr.  Mae Llyfrgell ac Archifau Roderic Bowen yn y Drindod Dewi Sant yn rhoi cartref i lyfrau printiedig hynaf y Brifysgol a’i llawysgrifau ac archifau a bydd yn cynnal arddangosfa o eitemau printiedig cynnar y mae gweithiau arwyddocaol ar Islam yn eu plith.   Mae Ysgol Archaeoleg, Hanes ac Anthropoleg y Brifysgol hefyd yn trefnu arddangosfa’n seiliedig ar ei chanfyddiadau yn yr ardal.   

Meddai Frances Guy, Llywydd BRISMES:  “Dyma’r tro cyntaf i BRISMES gynnal ei Chynhadledd Flynyddol yng Nghymru, ac mae’n bleser mawr i ni ei chynnal ar y cyd â’r Drindod Dewi Sant ar ei champws yn Llambed. Mae’r thema eleni wedi annog cymysgedd amrywiol o bapurau.  Gyda chyflwyniadau’n archwilio rhwydweithiau ymgynnull gwleidyddol, rhwydweithiau crefyddol, rhwydweithiau diwylliannol, rhwydweithiau smyglo, rhwydweithiau masnach, rhwydweithiau cymdeithasol ar-lein a’r rheini sy’n cysylltu’r Dwyrain Canol drwy amser a gofod, mae amrywiaeth ddiddorol tu hwnt o baneli ar gael i fynd iddyn nhw.”

I gael rhagor o wybodaeth ewch i http://www.brismes.ac.uk/conference/about/