Cymuned Townhill yn dathlu Noson Lyfrau’r Byd


05.05.2016

Dathlodd cymuned Mayhill a Townhill Noson Lyfrau’r Byd y mis hwn gyda chymorth Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant.

Menter fyd-eang yw Noson Lyfrau’r Byd wedi ei threfnu gan yr Asiantaeth Ddarllen ac sy’n cynnwys dosbarthu llyfrau yn rhad ac am ddim i gymunedau ledled Cymru gyda’r nod o ailennyn diddordeb oedolion mewn darllen.

“Roedd yn ddigwyddiad llwyddiannus ac yn enghraifft ardderchog o’r ymgysylltu cymunedol sy’n digwydd ar draws y Brifysgol” meddai Swyddog Ymgysylltu Cymunedol Y Drindod Dewi Sant, Zoe Murphy.

Cynhaliwyd Noson Lyfrau’r Byd yng Nghanolfan Phoenix ac roedd yn cynnwys bwyd yn rhad ac am ddim, llyfrau rhad ac am ddim a pherfformiadau rhad ac am ddim i’r gymuned. Roedd y digwyddiad mewn partneriaeth â Llyfrgell Townhill a Chanolfan Phoenix. Ymhlith y perfformiadau cafwyd Poets On The Hill, sy’n cael cefnogaeth ar hyn o bryd gan un o’u prosiectau cymunedol, y cerddor lleol Sarah Passmore a darn gan fyfyrwyr Drama Gymhwysol Y Drindod Dewi Sant, Charley Binding a Tristan Davies.

Bu dau fyfyriwr o’r radd Sylfaen Celfyddyd Gain yn Y Drindod Dewi Sant hefyd yn helpu gyda’r addurno yn y digwyddiad trwy ail-bwrpasu hen lyfrau.

Meddai’r myfyriwr Jessica Burtonshaw;

“Rydw i wedi mwynhau’n arw fod yn rhan o’r digwyddiad a defnyddio’r sgiliau rydw i wedi eu dysgu trwy’r cwrs. Roedd hefyd yn hynod ddiddorol cyfarfod ag aelodau’r gymuned a grwpiau creadigol eraill ac mae wedi rhoi awydd i mi fod yn rhan o ragor o ddigwyddiadau tebyg i hwn.”

Meddai Charley Binding, sy’n astudio Drama Gymhwysol yn y 3edd flwyddyn, ac sydd wedi gwneud lleoliad gyda Chymunedau’n Gyntaf y Dwyrain:

“Ces i amser wrth fy modd yn fy lleoliad ac roedd Noson Lyfrau’r Byd yn gymaint o hwyl. Roeddwn i wedi fy ysbrydoli’n fawr ar ddiwedd y noson; roedd perfformio i’r gymuned yn brofiad gwych.”

Rhoddwyd dros 40 o lyfrau i’r gymuned ar y noson ac ymhlith y rhai oedd yn bresennol roedd ficer Eglwys Sant Nicholas, y Parch. Alison Jones, a Swyddogion lleol Cymorth Cymunedol yr Heddlu.

Meddai Rheolwr Llyfrgell Townhill, Sue Millward: “Roedd Noson Lyfrau’r Byd yn ddigwyddiad gwych ac roedd yn hyfryd gweld cynifer o aelodau’r gymuned yn dod ac yn cymryd llyfrau. Diolch i Brifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant am drefnu a chefnogi’r digwyddiad.”

Roedd hefyd elfen drawsgymunedol i’r digwyddiad wrth i aelodau o grŵp menywod, Sharon Wellington a Natalie Chilcott, o Gymunedau’n Gyntaf y Dwyrain ddod i’r noson. Meddai Sharon:

“Roedd yn noson anhygoel ac rwy’n falch iawn fy mod i wedi cael yr hyder i ddod. Ces i flas ar bob un o’r perfformiadau a’r ffaith fod modd i ni fynd â llyfrau newydd sbon adref. Heb os, bydd hwn yn hwb i mi ddarllen rhagor.”

Nodyn i'r Golygydd

  1. I gael rhagor o wybodaeth, cysylltwch â Sara Jones, Swyddog Cysylltiadau Cyhoeddus a Chyfathrebu, ar 01267 225 108 /  07449 998 478 neu drwy anfon e-bost at sara.f.jones@pcydds.ac.uk