Cynhadledd Gwydr ac agoriad 'Glass Beacon' yn ALEX, Abertawe


02.03.2016

Mae'r adran Gwydr yng Ngholeg Celf Abertawe, Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant (YDDS), yn cynnal cynhadledd i gyflwyno arferion ac ymchwil gweithgareddau presennol ym maes y celfyddydau gwydr.

Bydd y gynhadledd yn cael ei gynnal ar ddydd Gwener 11 Mawrth, 2016 9:00-4:30 yng Nghyfnewidfa Ddylunio ALEX, Abertawe.

Bydd y digwyddiad hefyd nodi agor y 'Glass Beacon', comisiwn gwydr pensaernïol  raddfa fawr a wnaeth gynnwys staff, myfyrwyr a chyn-fyfyrwyr  Coleg  Celf Abertawe. Bydd y 'Glass Beacon' yn cael ei hagor gan  Is-Ganghellor YDDS, Yr Athro Medwin Hughes.

Bydd y gynhadledd yn darparu llwyfan ar gyfer trafodaeth a chyfranogiad y gynulleidfa a bydd yn adlewyrchu'r amrywiaeth o arferion ac ymchwil o fewn y celfyddydau gwydr cymhwysol. Bydd y gynhadledd yn cynnal prif siaradwr Dr Nicola Gordon Bowe a fydd yn cyflwyno ei hymchwil i fywyd a gwaith yr arlunydd gwydr Gwyddelig Wilhelmina Geddes. Bydd y digwyddiad yn nodi lansiad Cymreig ei llyfr a gyhoeddwyd yn ddiweddar, sydd ar gael i fynychwyr i brynu am bris gostyngol arbennig.

Hefyd yn siarad yn y cynhadledd fydd:

  • Alun Adams, Cydlynydd y Ganolfan Gwydr Pensaernïol, YDDS
  • Rodney Bender, Cymrawd Ymchwil, YDDS ac ymarferydd gwydr yn Innovative Glass Products
  • Catherine Brown, Cyfarwyddwr Rhaglen, BA Arfer Gwydr Cyfoes
  • Lisa Burkl, Cyfarwyddwr Rhaglen, BA Gwydr Celfyddydau Pensaernïol
  • Martin Crampin, Cymrawd Ymchwil yng Nghanolfan Uwchefrydiau Cymreig a Cheltaidd Cymru, Aberystwyth; ac ymarferydd
  • Dr Shelley Doolan, Uwch Gymrawd Ymchwil, YDDS; ac ymarferydd gwydr
  • Marilyn Griffiths, MPhil, Darlithydd YDDS
  • Dr Tyra Oseng-Rees, Uwch Gymrawd Ymchwil, YDDS


Pris y gynhadledd yw £10, gan gynnwys cinio: http://store.trinitysaintdavid.ac.uk/browse/extra_info.asp?compid=1&modid=1&deptid=12&catid=18&prodid=214

Nodyn i'r Golygydd

  1. I gael rhagor o wybodaeth, cysylltwch â Sara Jones, Swyddog Cysylltiadau Cyhoeddus a Chyfathrebu, ar 07449 998 478 neu drwy anfon e-bost at sara.f.jones@pcydds.ac.uk