Cynhadledd Ymchwil Ryngddisgyblaethol Ôl-raddedig


11.05.2016

Roedd Cynhadledd Ymchwil Ryngddisgyblaethol Ôl-raddedig Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant yn llwyddiant mawr eleni. Cynhaliwyd y gynhadledd yng Nghaerfyrddin ar Ebrill 20fed.

Mynychodd 45 o bobl gyda 25 yn cyflwyno papur. Roedd gan y gynhadledd cyfranogwyr o bob campws, gan gynnwys Llundain, Llambed, Caerfyrddin ac Abertawe. Trefnwyd trafnidiaeth i ddod â myfyrwyr o'r gwahanol gampysau i Gaerfyrddin. Roedd y 25 o siaradwyr yn cynnwys 6 o ddysgwyr o dramor a gyflwynodd eu papurau drwy Skype.

Mae'r gynhadledd hon yn rhan o brosiect parhaus i wella amgylchedd ôl-raddedig yma ym Mhrifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant ac mae ymateb y myfyrwyr ôl-raddedig wedi bod yn gadarnhaol iawn. Mae cynlluniau'n cael eu datblygu i ehangu cylch gorchwyl y gynhadledd hon i gynnwys ôl-raddedigion o brifysgolion eraill.

Cliciwch yma i wylio cyflwyniadau’r gynhadledd: https://www.youtube.com/playlist?list=PLqJpmKLBFoGNtucbExs0Ya6tMuRSouijP