Darlith gan Satish Kumar dan y teitl ‘Soil, Soul and Society’ i’w chynnal yn y Drindod Dewi Sant


05.04.2016

Mae Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant yn falch iawn i groesawu Satish Kumar i roi darlith gyhoeddus ar y testun, Soil, Soul, Society.

Bydd Dr Jane Davidson, Pro Is-Ganghellor Cysylltiol yn y Drindod Dewi Sant, yn croesawu Satish i’r Brifysgol i archwilio un o’r triawdau allweddol sydd wedi dylanwadu ar waith ei fywyd, gyda’i ddarlith ‘Soil, Soul and Society’ yn edrych ar faterion yn ymwneud ag ecoleg, economi, ysbrydolrwydd, addysg, busnes, optimistiaeth a gweithredaeth.

Cafodd Satish ei eni yn 1936 gan ddod yn Fynach Jainaidd yn naw oed ac wedyn, yn ddeunaw oed, ymunodd â mudiad di-drais Gandhi i ddiwygio’r tir. Yn 1964 ar ei Daith Gerdded dros Heddwch ar draws 8,000 o filltiroedd, aeth o Delhi i bob un o brifddinasoedd niwclear y byd, heb geiniog yn ei boced, gan gludo neges heddwch yn unig.

Maes o law ymgartrefodd yn y DU, gan fynd ymlaen i fod yn Olygydd y cylchgrawn Resurgence, a phleidio achos ecoleg, celfyddyd ac ysbrydolrwydd.  Ef oedd sylfaenydd coleg mwyaf blaenllaw’r byd ar gyfer ymgyrchwyr a symbylwyr newid, Coleg Schumacher, sydd bellach yn dathlu pum mlynedd ar hugain ers ei sefydlu.

O ganlyniad i’w addysgu a’i ysgrifennu, mae Satish wedi newid bywydau dirifedi. Mae wedi cyflwyno dau Anerchiad TED (Whitechapel a Chaerwysg), wedi bod yn destun rhaglen ddogfen ar y BBC ac wedi ymddangos ar Desert Island Discs. Mae Satish yn siaradwr sy’n disgleirio wrth fynd i’r afael â dadl a her.

Mae 2016 yn flwyddyn arbennig i Satish wrth iddo ddathlu ei ben-blwydd yn bedwar ugain, ynghyd â hanner canmlwyddiant y cylchgrawn Resurgence a phum mlynedd ar hugain ers sefydlu Coleg Schumacher.  Yn yr hydref, rhyddheir casgliad arbennig o DVDs i ddathlu bywyd a gwaith Satish, lle caiff ei gyfweld gan Dr Jane Davidson, o’r Drindod Dewi Sant. Crëwyd y rhaglen ddogfen gan Emergence, grŵp cydweithredol ym maes y celfyddydau a chynaliadwyedd, ar y cyd â chylchgrawn Resurgence, Coleg Schumacher, Culture Colony a Volcano Theatre.

Nodyn i'r Golygydd

  1. I gael rhagor o wybodaeth, cysylltwch â Sara Jones, Swyddog Cysylltiadau Cyhoeddus a Chyfathrebu, ar 01267225108 / 07449 998 478 neu drwy anfon e-bost at sara.f.jones@pcydds.ac.uk