Darlithydd yn agor arddangosfa sy’n procio’r meddwl yng Nghaerdydd


09.02.2016

Dros y deuddeng mis diwethaf, mae’r Athro Sue Williams, darlithydd yng Ngholeg Celf Abertawe, Prifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant, wedi bod yn gweithio ar brosiect sy’n dod â’r byd artistig a’r byd meddygol at ei gilydd, gyda’r bwriad o ddileu’r tabŵ sy’n gysylltiedig â siarad am drafferthion rhywiol.

Y canlyniad yw THROB, cyfres o sgyrsiau, arddangosfeydd a pherfformiadau sydd wedi cyfuno paentiadau a lluniau gosod, cerddoriaeth, barddoniaeth a pherfformio. Bydd rhan olaf y gyfres, yn dwyn y teitl THROB: Feely, yn agor yn oriel Bay Art yng Nghaerdydd ddydd Gwener ac yn rhedeg tan 4 Mawrth.

Yn ganolog i’r cyfuniad unigryw hwn rhwng celf a gwyddoniaeth mae’r bartneriaeth rhwng yr arlunydd arobryn a’r cardiolegydd Dr Nick Ossei-Gerning, sydd hefyd yn arbenigwr ym maes anhawster cael codiad, sy’n cynnig ei wybodaeth arbenigol a holl brofiadau ei gleifion i’r fenter arloesol hon.

“Mae artistiaid ers tro byd wedi bod yn archwilio’r mater o wendid rhywiol, o‘ddiffyg boddhad’ Mick Jagger i arwr trasig Shakespeare, Othello, sy’n methu cyflawni ei briodas â Desdemona,” meddai Sue. 

“Drwy edrych ar faterion sy’n ymwneud ag anhawster cael codiad, rydw i eisiau cael gwybod am effaith emosiynol perthnasoedd rhywiol a theuluol, a sut mae dynion a merched yn cael eu gadael yn agored i niwed oherwydd y diffyg trafod a chyfathrebu agored am y testun anodd yma,” ychwanega Sue.

Yn ogystal â bod yn artist gweledol cynhyrchiol ei hun, mae Sue hefyd yn uwch ddarlithydd yn y Drindod Dewi Sant ac yn addysgu Celf Gain yng Ngholeg Celf Abertawe o fewn y Brifysgol. 

“Rydw i wrth fy modd yn gweld myfyrwyr yn datblygu ac yn tyfu fel unigolion unigryw.  Rwy’n eu cyflwyno i’r math o waith sy’n dylanwadu arnaf i ac yn eu hannog i chwilio am eu hysbrydoliaeth eu hunain.  Rwy’n credu hefyd mewn cydweithio ac yn annog y myfyrwyr i weithio gyda’i gilydd ar brosiectau ac i ymateb i waith ei gilydd mewn amrywiol ffyrdd.

“Trwy gydol y cwrs gradd, rydw i hefyd yn meithrin hyder y myfyrwyr trwy wneud iddynt amddiffyn eu harfer eu hunain.  Rydw i’n ceisio gwneud iddyn nhw feddwl am agweddau newydd neu wahanol ar eu gwaith ac i gwestiynu’r hyn maen nhw’n ei wneud.  Mae’r myfyrwyr i gyd yn cydweithio’n agos ac yn derbyn cefnogaeth helaeth gan y staff addysgu gwych, yn cynnwys yr artist o fri rhyngwladol, yr Athro Tim Davies a gynrychiolodd Cymru yn y Biennale yn Fenis. Ymhlith y staff eraill mae’r artistiaid Craig Wood, Catrin Webster, Sarah Tombs a Marilyn Allen.”

Mae Sue ei hun yn ddylanwad enfawr ar y byd celfyddydol yng Nghymru ac yn rhyngwladol.  Yn 2006, hi oedd yr unig artist yn y DU i gael ei dewis ar gyfer Gwobr Gelf Artes Mundi ac ers hynny mae wedi cael sawl cyfle i arddangos ei gwaith a darlithio arno ledled y byd, yn cynnwys yn Affrica, Tsieina, Efrog Newydd ac Amsterdam. Ar hyn o bryd mae’n arddangos yn Oriel Fernando Pradilla ym Madrid a Gold + Beton yn Cologne.

Mae nifer o weithiau Sue wedi’u cynnwys mewn casgliadau cyhoeddus, yn cynnwys adeilad Llywodraeth Cymru; Amgueddfa ac Orielau Cenedlaethol Cymru; y Gymdeithas Gelfyddyd Gyfoes ynghyd â nifer o orielau trefol.

I gael rhagor o wybodaeth am THROB gan Sue Williams, ewch i www.nomorepink.com

I wybod mwy am y cyrsiau a gynigir yng Ngholeg Celf Abertawe, y Drindod Dewi Sant, ewch i www.uwtsd.ac.uk/art-design

Gwybodaeth Bellach

  1. I gael rhagor o wybodaeth, cysylltwch â Sian-Elin Davies trwy e-bostio sian-elin.davies@uwtsd.ac.uk / 01267 676908 / 07449 998476