Dathliad Tystysgrif Ôl-raddedig mewn Isdeitlo


28.07.2016

Bydd digwyddiad i ddathlu cwrs newydd isdeitlo Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant yn cael ei gynnal ar stondin y Brifysgol ar Faes Eisteddfod Genedlaethol Sir Fynwy a’r Cyffiniau am 2.00yp ar ddydd Mercher, 3ydd o Awst 2016.

Cynigir y Dystysgrif Ôl-raddedig mewn isdeitlo, gyda phrofiad gwaith mewn cwmnïau proffesiynol. 

Mae’r Dystysgrif Ôl-raddedig mewn Isdeitlo yn addas ar gyfer:

  • Cyfieithwyr proffesiynol sydd eisiau datblygu eu sgiliau personol, er mwyn cynyddu'r gwasanaethau y maent yn eu cynnig.
  • Graddedigion sydd eisiau gyrfa yn y maes.
  • Isdeitlwyr proffesiynol sy’n dymuno ennill cymhwyster cydnabyddedig yn y maes a dilyn Rhaglen Datblygiad Parhaus.

Hyd y cwrs yw 1 flwyddyn - dros dri semester gan ddechrau ym mis Hydref 2016. Pris y Dystysgrif yw £1,337.

Dywedodd Gwen Davies, Cyfarwyddydd y Rhaglen: “Mae’r cwrs yn ddatblygiad naturiol i unigolion sydd wedi gwneud rhywfaint o gyfieithu ac awydd datblygu eu sgiliau personol, neu unigolion sy’n ystyried datblygu gyrfa yn y maes hwn. Cynlluniwyd y Dystysgrif mewn cydweithrediad â chwmnïau isdeitlo a darlledwyr proffesiynol. Bydd y partneriaid allanol yn cyfrannu’n helaeth tuag at y cymhwyster, drwy addysgu a chynnig lleoliadau ar gyfer profiadau gwaith. Cymhwyster yw hwn fydd yn cyfuno arferion da a phrofiadau gwerthfawr yn y gweithle gyda sesiynau academaidd ac ymarferol.

Gall myfyrwyr ddisgwyl dysgu amrywiaeth o sgiliau angenrheidiol i’r maes ac ystyrir nodweddion rhaglenni amrywiol megis cyflymder llefaru, rhannu isdeitlau, defnydd o orchmynion lleisiol a rhythm. Canolbwyntia’r cwrs ar weithdai ymarferol mewn awyrgylch proffesiynol er mwyn i fyfyrwyr ddeall gofynion isdeitlo. Mae’r rhaglen yn cyfuno theori ac ymarfer drwy gynnig dwy ffrwd arbenigol, ac yn rhoi cyfle i fyfyrwyr fanteisio ar leoliadau gwaith mewn cwmnïau isdeitlo proffesiynol.

Am fwy o wybodaeth neu i wneud cais cysylltwch â Gwen Davies g.j.davies@pcydds.ac.uk

01570 424898

Nodyn i'r Golygydd

1. Am ragor o wybodaeth, cysylltwch â Sara Jones, Swyddog Cysylltiadau Cyhoeddus a Chyfathrebu, ar 07449 998478 neu anfonwch e-bost at sara.f.jones@pcydds.ac.uk