Dathlu partneriaeth 15 mlynedd rhwng Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant a CSUF


18.02.2016

Ymwelodd cwmni o artistiaid dan hyfforddiant, o Brifysgol Talaith Califfornia yn Fullerton (CSFU) â Chaerfyrddin yr wythnos ddiwethaf i berfformio’r ddrama “The Empty Space” ym Mhrifysgol Cymru Y Drinidod Dewi Sant (YDDS) i ddathlu 15 mlynedd o bartneriaeth rhwng y ddau sefydliad.

Teithiodd Anne James, yr athro Theatr a Dawns yn CSFU a chydlynydd cynllun cyfnewid YDDS/CSUF, gyda’r cwmni o fyfyrwyr i berfformio’r ddrama wreiddiol,  “The Empty Space”, a ysgrifennwyd ac a gyfarwyddwyd gan Siena Marilyn Ledger, ar gampws Caerfyrddin y Brifysgol yr wythnos ddiwethaf.

Meddai Anne: “Rydyn ni wrth ein bodd ein bod ni wedi mynd â chwmni o artistiaid dan hyfforddiant i roi perfformiad cyntaf rhyngwladol i “The Empty Space” gan y dramodydd o fyfyrwraig, Siena Marilyn Ledger, ym Mhrifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant. Datblygwyd y fenter hon yn rhan o’n menter ni, Theatr Gorfforol Gweithiau Newydd sy’n meithrin gweithiau newydd, sy’n adrodd straeon ar ddull theatr gorfforol, a chydweithrediadau rhyng-golegol.  

“Rydyn ni’n torri cwys artistig newydd i Goleg y Celfyddydau CSUF. Gan mai fi yw Cydlynydd ein Cynllun Cyfnewid ag YDDS, roeddwn i’n gwybod y bydden ni gyda phobl o’r un anian “greadigol” yma. Allen ni byth wedi gofyn am well croeso na chefnogaeth gan gymuned YDDS. Bu’n brofiad sydd wedi newid bywydau nifer o’n myfyrwyr yn wir.”

Mae’r Rhaglen Gyfnewid Ryngwladol rhwng YDDS a CSUF gyda’r hynaf yn YDDS. I ddechrau, partneriaeth gyfnewid Ysgol ydoedd a oedd wedi ei chreu  gan yr Ysgol Celfyddydau Perfformio ac a welodd nifer o fyfyrwyr Actio a Dylunio a Chynhyrchu Theatr yn mynd ac yn dod. Chwaraeodd y Swyddfa Ryngwladol rôl bwysig o ran datblygu'r berthynas a chefnogi myfyrwyr sy’n rhan o’r cyfnewid o’r ddau gampws.

Mae CSUF yn brifysgol ranbarthol o bwys mewn ardal ffyniannus, hollbwysig sy’n cynnwys Orange County, prifddinas Los Angeles a’r Inland Empire sy’n prysur ledu. Saif y campws hardd 236 erw yn Fullerton yng ngogledd Orange County, ryw 25 milltir o ganol dinas Los Angeles a rhyw 21 milltir o’r traethau gerllaw.

Mae gan CSUF dros 37,000 o fyfyrwyr a thua 1,800 o aelodau cyfadran amser llawn a rhan-amser. Cynigia’r Brifysgol 107 o raglenni gradd mewn wyth o golegau.

Mae Rhaglen Theatr CSUF gyda’r un ar bymtheg o raglenni israddedig uchaf eu cymeradwyaeth yn y wlad yn ôl rhifyn diweddaraf y Performing Arts Major’s College Guide a gyhoeddir gan Macmillan Books. Fe’i rhestrir gydag ysgolion o fri megis Juilliard, Prifysgol Efrog Newydd, Prifysgol Boston, a Phrifysgol Northwestern.

  Yn unol ag ymrwymiad YDDS i ryngwladoli a chreu Dinasyddion Byd-eang mae rhaglen astudio hirdymor a nifer o raglenni cyfnewid dwyochrog â sefydliadau partner ar gael i fyfyrwyr. Mae’r rhaglen Astudio Dramor yn rhoi gwybodaeth academaidd gadarn i fyfyrwyr, ac fe’i strwythurwyd hefyd i alluogi myfyrwyr i fwynhau’r amrywiaeth gyfoethog o brofiadau diwylliannol a chymdeithasol sydd ar gael yng Nghymru ac ym Mhrifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant. Mae gan y Brifysgol gysylltiadau yn UDA, Canada, Ewrop a thrwy raglen Erasmus ac yn Tsieina trwy’r rhaglen Astudiaethau Tsieineaidd.

Os ydych chi’n fyfyriwr sy’n gwneud cais i YDDS neu’n fyfyriwr yn YDDS ar hyn o bryd a phe hoffech chi ragor o wybodaeth am y cyfleoedd i astudio dramor, cysylltwch â: Kath Griffiths, k.griffiths@uwtsd.ac.uk neu edrychwch ar y wefan: http://www.uwtsd.ac.uk/international/study-abroad-and-exchange/international-opportunities/

 

Nodyn i'r Golygydd

  1. I gael rhagor o wybodaeth, cysylltwch â Sara Jones, Swyddog Cysylltiadau Cyhoeddus a Chyfathrebu, ar 01267225108 / 07449 998 478 neu drwy anfon e-bost at sara.f.jones@pcydds.ac.uk