Dr Jane Davidson yn gweithio gyda Theatr Byd Bychan ar newid yn yr hinsawdd, byw'n gynaliadwy ac adeiladu dyfodol cadarnhaol.


14.04.2016

Mae Theatr Byd Bychan, sefydliad dan arweiniad artistiaid a leolir yn Aberteifi, yn lansio cyfres o ddigwyddiadau i archwilio themâu amgylcheddol a chymdeithasol allweddol ac ymatebion artistiaid iddynt.

Bydd y gyfres o ddigwyddiadau, o’r enw TRWCO, yn cael ei lansio yn ystod penwythnos llawn digwyddiadau ar y 15fed, 16eg a'r 17eg o Ebrill.

Bydd digwyddiadau'r penwythnos yn canolbwyntio ar goetir Cymreig hynafol a’r berthynas rhyngddo a newid yn yr hinsawdd – a yw dad-ddofi tir yn rhoi gobaith?

Bydd Dr Jane Davidson o sefydliad  INSPIRE (Sefydliad Arfer Cynaliadwy, Arloesi ac Effeithiolrwydd Adnoddau) ym Mhrifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant yn gweithio gyda Theatr Byd Bychan yn ystod y lansiad.

Mae Theatr Byd Bychan yn gwahodd y cyhoedd i ymuno â nhw i fod yn rhan o drafodaeth gynyddol ar newid hinsawdd, byw'n gynaliadwy ac adeiladu dyfodol cadarnhaol. Bydd cyfleoedd i feddwl, rhannu stori, cychwyn sgyrsiau am newid amgylcheddol a chymdeithasol, yn ogystal â pherfformiadau theatr.

Yn ystod y digwyddiad bydd sgyrsiau gan siaradwyr ysbrydoledig, bwyd, taith maes a pherfformiadau gan yr artist symudiad Simon Whitehead, Mr & Mrs Clark, y bardd enwog Ceri Wyn Jones a cherddorion traddodiadol Cymreig, Ceri Rhys Matthews a Julie Murphy.

Bydd Pat Wolseley, botanegydd yn yr Amgueddfa Astudiaethau Natur ac arbenigwr ar gennau fel bio-ddangosyddion llygredd a newid amgylcheddol ym Mhrydain a De Ddwyrain Asia, yn siarad am ei hastudiaeth 40 mlynedd ar gennau mewn coetiroedd hynafol lleol ac am oroesi a cholled dros ganrifoedd o newid.

Bydd Simon Ayres, coedwigwr ac aelod sylfaenol o’r Wildland Network a Choetir Anian/ Cambrian Wildwood, yn siarad am y prosiect dad-ddofi tir cyntaf yng Nghymru gan gynnwys rôl diwylliant ac economeg yn y modd mae cymdeithas yn ymwneud â'r amgylchedd.

I gael rhagor o wybodaeth ac archebu tocynnau ewch i  http://www.smallworld.org.uk/programme/event.php?s=2016-04-16-trwco-saturday-daytime-events

Nodyn i'r Golygydd

  1. I gael rhagor o wybodaeth, cysylltwch â Sara Jones, Swyddog Cysylltiadau Cyhoeddus a Chyfathrebu, ar 01267 225 108 /  07449 998 478 neu drwy anfon e-bost at sara.f.jones@pcydds.ac.uk