Dr Jeni Williams o’r Drindod Dewi Sant yn cael ei hystyried ar gyfer Gwobr Farddoniaeth Ryngwladol


30.08.2016

Mae cerdd a ysgrifennwyd gan Dr Jeni Williams, Uwch Ddarlithydd Llenyddiaeth ac Ysgrifennu Creadigol ym Mhrifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant yn Llambed, wedi cyrraedd rhestr hir Gwobr Farddoniaeth Ryngwladol Is Ganghellor Prifysgol Canberra.

Mae’r gerdd - 'The Room White' – wedi’i dewis o blith dros 1200 o gerddi a gyflwynwyd gan feirdd o bedwar ban byd a chaiff ei gyhoeddi yn yr antholeg Gwobr Farddoniaeth yr hydref hwn

Mae'r wobr yn dathlu arwyddocâd parhaol barddoniaeth i ddiwylliannau ym mhob cwr o’r byd, a’i phwysigrwydd parhaus i lenyddiaeth ar draws ein holl gyfandiroedd.

Bydd panel o feirniaid o dan arweiniad Simon Armitage yn dewis y gerdd fuddugol, yr ail wobr a cherddi’r rhestr fer fel rhan o Ŵyl Farddoniaeth Prifysgol Canberra ‘On The Move’ yng nghanol mis Medi. Mae’r wobr gyntaf gwerth $15,000 o ddoleri Awstralia.

"Rwy'n falch ac yn wir wedi fy synnu o gael fy newis i fod ar y rhestr hir. Mae 'The White Room' yn un o gyfres o gerddi rwy’ wedi bod yn arbrofi gyda - yn archwilio iaith a mynegiant drwy ysgrifennu heb gytseiniaid. Mae'r gerdd arbennig hon wedi’i hysgrifennu heb 'd'.

"Byddai'n wych i gyrraedd y rhestr fer ond rwy’ wrth fy modd o fod wedi cael fy ystyried ar gyfer gwobr mor fawreddog."

Mae Dr Williams yn Gyfarwyddwr Academaidd y rhaglen MA Ysgrifennu Creadigol yn Y Drindod Dewi Sant ac yn dysgu ar y rhaglenni BA Llenyddiaeth Saesneg a BA Ysgrifennu Creadigol o fewn Ysgol Astudiaethau Diwylliannol y Brifysgol.

Fel beirniad diwylliannol, mae Jeni'n ymateb i faterion o fyw ar ymylon cymdeithas, gan gyflogi beirniadaethau trefedigaethol, seicdreiddiol a rhyw mewn perthynas â llenyddiaeth a chelfyddyd gain. Mae ei chyhoeddiadau yn amrywio o Lenyddiaeth Ganoloesol, Ysgrifennu Saesneg yng Nghymru, Hanes Celf, ac Ysgrifennu Merched. Mae ei gwaith wedi'i gyhoeddi'n eang ac fe gafodd ei chasgliad llawn cyntaf, Being Famous, ei gyhoeddi yn 2009.

Mae diddordeb Dr Williams mewn iaith yn adlewyrchu'i gwaith helaeth yn ymchwilio ac yn addysgu ysgrifennu creadigol i ffoaduriaid benywaidd ers 2004. Mae'r rhain wedi arwain at berfformiadau cyhoeddus (e.e. Gŵyl Lenyddiaeth Dinefwr, Llandeilo, 2014; Amgueddfa Abertawe, 2012; AWEN Gŵyl Ryngwladol Barddoniaeth a Ffilm, Atrium, Caerdydd, 2009;), papurau academaidd (e.e. ‘Framing refugees: creative writing choices in a context of disbelief, paranoia and malicious rumour’, Brighton, 2015), a chyhoeddiadau (e.e. ‘Place, Space and Self: Site-Responsive Art in a Globalised World’, JWCP 8.1/2 : 2016; Fragments from the Dark, Hafan, 2008.  Fe wnaeth hi hefyd drefnu a chadeirio trafodaeth ddiweddar gydag ysgrifenwyr sy'n ffoaduriaid yng Ngŵyl Merched ar y Môr yn Abertawe ym mis Gorffennaf eleni.

Dr Jeni Williams oedd yn gyfrifol am y traethawd, 'Testifying to “time’s reckless melt”’, ar gyfer Arddangosfa deithiol o ffotograffau I.C.Rapoport o Aberfan, Aberfan: Y Dyddiau, (Parthian, 2005) yn Llyfrgell Genedlaethol Cymru. Jeni hefyd yw golygydd cyfrannu Sideways Glances: five off-centre artists in Wales (Parthian, 2005) ac fe gyfansoddodd y cyflwyniad i Feather Paths, Clyde Holmes (Gwasg Carreg Gwalch, 2004).

Os oes gennych ddiddordeb mewn ysgrifennu creadigol ac os hoffech gael rhagor o wybodaeth am y cyrsiau y mae Jeni’n cyfrannu iddyn nhw, ewch www.uwtsd.ac.uk/cultural-studies

Gwybodaeth Bellach

  1. I gael rhagor o wybodaeth, cysylltwch â Sian-Elin Davies, Prif Swyddog Cysylltiadau Cyhoeddus a Chyfathrebu, ar 01267 676908 / 07449 998476 sian-elin.davies@uwtsd.ac.uk