Dylunio Patrymau Arwyneb yn Arddangos yn y Ffair Fasnach Ryngwladol, Première Vision ym Mharis


03.03.2016

Bu myfyrwyr Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant sydd yn dilyn cyrsiau BA a MDes Dylunio Patrymau Arwyneb, Coleg Celf Abertawe, yn cydweithio i greu corff o waith blaengar o ran ei ffasiwn ar gyfer stondin Bilidowcar y Brifysgol yn y Ffair Fasnach Ryngwladol, Première Vision Paris.  

Gweithredai myfyrwyr Y Drindod Dewi Sant dan yr enw Bilidowcar, gyda chefnogaeth gref gan frand Coleg Celf Abertawe ac YDDS.

Cynrychiolai Coleg Celf Abertawe yr unig brifysgol o Gymru sydd wedi cymryd rhan yn y digwyddiad erioed.  Dyma’r 10fed dro i’r rhaglen Patrymau Arwyneb gynnal stondin yn y digwyddiad, lle caiff myfyrwyr y cyfle i werthu eu gwaith i gleientiaid rhyngwladol.

Cynhelir Première Vision ddwywaith y flwyddyn ym Mharis, ym mis Chwefror a mis Medi, i gyd-daro â’r tymhorau ffasiwn.   Mae'r digwyddiad yn un enfawr gan ddenu ymwelwyr o bob cwr o’r byd, ac o bob lefel ac adran o’r diwydiant ffasiwn a thecstilau a’r sector dylunio.   Mae’n parhau am dri diwrnod.   

Y myfyrwyr fu’n estyn croeso ar y stondin, gan gysylltu’n uniongyrchol â’r ymwelwyr ac yn eu hyrwyddo eu hunain, eu cyd-fyfyrwyr a'r Brifysgol.

Mae Première Vision yn denu cynulleidfa eang o ymwelwyr yn gysylltiedig â thecstilau, yn bennaf o gyd-destun tecstilau ar gyfer ffasiwn.   Mae gwaith y myfyrwyr ar gael at sylw prynwyr rhyngwladol, dylunwyr, melinau, cynhyrchwyr ffabrig, asiantaethau a stiwdios tueddiadau, ochr yn ochr â stiwdios hir-sefydlog ac ond ychydig o brifysgolion eraill.   

Eleni, dewiswyd dyluniad Georgina Angelone, myfyrwraig yn yr 2il flwyddyn, gan Dîm y Rhaglen yn faner i stondin Bilidowcar.   Dewiswyd dyluniad Georgina am ei balet cyfoethog, ei hunaniaeth ddylunio bendant a chyfeiriol, a’i ddehongliad cyfoes o’r thema fythol boblogaidd honno a ddaw i’r amlwg dro ar ôl tro, adar a'r maes botanegol.  

Yn fwy nodedig byth, dewisodd Première Vision ddelwedd Georgina i’w defnyddio yn ardaloedd canolog y Ffair oedd at ddefnydd ymwelwyr ac arddangoswyr yn fannau i gyfarfod ac i gael eu hysbrydoli.   Roedd ei dyluniad hi i’w weld wrth ochr enwau mawr y diwydiant megis Tom Cody Efrog Newydd a Llundain a Longina Phillips Designs, Sydney.  Ei dyluniad hithau oedd yr unig un i’w ddewis o blith y prifysgolion oedd yn bresennol yn y digwyddiad.   

Mae’r rhaglen Dylunio Patrymau Arwyneb yng Ngholeg Celf Abertawe yn ymrwymedig i ddatblygu cysylltiadau allanol ac ymgorffori cyflogadwyedd ar draws holl brofiadau’r myfyrwyr.   Llwydda i wneud hynny mewn modd creadigol sy’n berthnasol i’r sector y mae’r myfyrwyr yn ymdrechu i’w lansio eu hunain iddo.   www.premierevision.com

@wearepremierevision – Instagram, Facebook

@surfacepatterndesignswansea – Instagram, Facebook

Nodyn i'r Golygydd

  1. I gael rhagor o wybodaeth, cysylltwch â Sara Jones, Swyddog Cysylltiadau Cyhoeddus a Chyfathrebu, ar 01267225108 / 07449 998 478 neu drwy anfon e-bost at sara.f.jones@pcydds.ac.uk