Empowered Racing yn cael bri ar Gwrs Indy Brands Hatch


29.06.2016

Yn ddiweddar cwblhaodd y tîm rasio Empowered Racing, o dan arweiniad myfyrwyr Peirianneg Chwaraeon Moduro Y Drindod Dewi Sant, ras dosbarth 2000 ym Mhencampwriaeth  Monoposto yn Brands Hatch yng Nghaint. Roedd y myfyrwyr yn gobeithio cael cyfle i ennill tlws newydd Tîm Addysg newydd, ac ni chawsant eu siomi. 

Dyma ganlyniadau'r Tlws Addysgol;

1af- Tîm Y Drindod Dewi Sant – Empowered Racing

2il – Coleg Gorllewin Anglia

3ydd – Prifysgol Kingston

Myfyrwyr BEng a BSc Peirianneg Chwaraeon Moduro oedd yn perthyn i dîm y ras.

Mae technegydd yn y Gyfadran Pensaernïaeth, Cyfrifiadura a Pheirianneg, Kevin Couling, yn rhoi heibio lawer o’i benwythnosau er mwyn mynd â'i dîm myfyriwr i ddigwyddiadau rasio. Mae ei frwdfrydedd a'i ymroddiad i'r tîm a digwyddiadau yn ysbrydoliaeth i’r myfyrwyr, sy'n rhoi’n barod o’u hamser rhydd.

Meddai Kevin:

"Roedd Brands Hatch yn llwyddiant i’r tîm ar y trac ac oddi arno. Dechreuodd y penwythnos yn brysur wrth i’r tîm cyfan eistedd i astudio adain gefn y car. Ar ôl trafod ac ymchwilio i’r mater, sylweddolodd y tîm y gellid datblygu’n fwy byth ar ei botensial a dyma fynd ati’n daer i addasu’r adain. Ar ôl nifer o dreialon a oedd yn addysg i’r holl fyfyrwyr, archwiliodd y Scriwtineiddwyr Dilysrwydd y car. Mae’r rhain yn arolygu o safbwynt diogelwch yn ogystal â rheoliadau cyn y sesiwn gymhwyso gyntaf.

"Dechreuodd Ras 1 yn dda a llwyddom i wella ein safle, gan arwain at ddosbarthiad terfynol o bumed yn y dosbarth. Bu hon yn her anodd ar gyfer y gyrrwr a oedd wedi blino’n lân wedyn. Cafodd y car ei archwilio a gwelwyd  ei fod yn rhy drwm ar un gornel, gan achosi gwaith ychwanegol i yrrwr y car. Roedd y tîm wedi llwyddo i adfer y cydbwysedd.

"Cafodd y ceir yn y timau o fyfyrwyr eu barnu ar sail perfformiad y tîm yn gyffredinol, ac nid perfformiad y gyrrwr ar ei ben ei hun. Roedd y gyrrwr ar y trac a'r tîm yntau o dan lygaid barcud tri beirniad a oedd yn beirniadu’n eiddgar berfformiad y timau addysgol oedd yn bresennol.

"Roedd yn benwythnos gwych o rasio ac roedd y canlyniad yn wefreiddiol!"

Bu’r Drindod Dewi Sant yn ymwneud ag addysg chwaraeon modur ers tro. Mae graddedigion Ysgol Peirianneg Fodurol yn enwog am eu gallu i ymroi i heriau peirianneg, yn ogystal â meddu ar sgiliau ymarferol rhagorol sy'n ategu seiliau trylwyr mewn peirianneg ddadansoddol. Mae gan y Brifysgol gysylltiadau cryf â diwydiant ac mae gan fyfyrwyr record ragorol o gyflogaeth wrth gwblhau ein cyrsiau.

Caiff llawer o raglenni’r Drindod Dewi Sant eu hachredu gan gyrff proffesiynol megis y Sefydliad Peirianneg Mecanyddol (IMechE). Yn ogystal â’r cyfleoedd i gael profiad gwaith yn ystod eu hastudiaethau, darlithoedd gwadd o beirianwyr ysbrydoledig a chyfleoedd i gymryd rhan yn un o'n prosiectau peirianneg, caiff myfyrwyr gyfle unigryw i brofi peirianneg yn y byd go iawn. Nod y Brifysgol yw grymuso myfyrwyr â’r wybodaeth am beirianneg, hyder a sgiliau ymarferol a sicrhau eu bod nhw’n ddeniadol i ddarpar gyflogwyr.

I gael rhagor o wybodaeth ewch i http://www.uwtsd.ac.uk/Automotive-Engineering/

Nodyn i'r Golygydd

1. I gael rhagor o wybodaeth, cysylltwch â Sara Jones, Swyddog Cysylltiadau Cyhoeddus a Chyfathrebu, ar 01267 225 108 / 07449 998 478 neu drwy’r e-bost ar: Sara.f.Jones@pcydds.ac.uk