Fy Stori Gwaith Ieuenctid gan Dayle Luce


01.07.2016

Digwyddiad blynyddol yw Wythnos Gwaith Ieuenctid sy'n darparu'r cyfle i weithwyr ieuenctid a phobl ifanc ddathlu llwyddiannau ac effeithiau gwaith ieuenctid.

I ddathlu Wythnos Gwaith Ieuenctid, dyma Dayle Luce, sydd wedi graddio o'r Drindod Dewi Sant yn rhannu ei brofiad daith gwaith ieuenctid.

Nid oeddwn gyda’r gorau o bell ffordd o ran cyflawniad addysgol yn yr ysgol, a chymerodd amser i mi ddod o hyd i beth roeddwn i am ei wneud pan fyddwn i’n hŷn. Trwy ‘waith ieuenctid’ datblygais ymdeimlad o berthyn, ac yn ddiweddarach dechreuais i ddeall y maes yn well o lawer. Ces i gyfleoedd i fynd ar gynlluniau cyfnewid ieuenctid, amrywiol gystadlaethau, cyfarfodydd â phobl mewn grym, teithiau, a lle i fynd a bod yn fi fy hun (y peth gorau oedd na chostiodd fawr ddim). Roeddwn i am roi rhywbeth yn ôl, felly dechreuais i wirfoddoli mewn clwb ieuenctid lleol a dod wedyn yn aelod rhan-amser o’r staff, cyn darganfod bod posibilrwydd go iawn i mi wneud y swydd yn amser llawn. Roeddwn i’n meddwl i fi fy hun, a oes modd i mi wneud y pethau hyn yn rhan o’m gwaith i?  Ydy chwarae pŵl gyda phlant yn swydd amser llawn?

Wedyn penderfynais i fynd i Brifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant i astudio ar gyfer gradd mewn Gwaith Ieuenctid a Chymuned, ac yn wir i chi, sylweddolais i’n fuan fod mwy i Waith Ieuenctid na chwarae pŵl. Rydw i wedi gallu cynnwys egwyddorion a gwerthoedd gwaith ieuenctid yn fy ymarfer, ennill profiadau gwerthfawr o wahanol leoliadau, ac ennill cymhwyster proffesiynol a fydd gyda mi am byth!  Graddiais i llynedd gyda gradd anrhydedd dosbarth cyntaf.

Bellach rwy’n gweithio’n Fentor Ieuenctid sy’n gweithio gyda phobl ifanc yn yr amgylchedd ysgol, gan roi cymorth a chyfarwyddyd iddyn nhw ar faterion sy’n effeithio ar eu bywydau personol eu hunain ac yn yr ysgol. Mae’r rôl yn rhoi cyfle i mi sicrhau bod modd i bobl ifanc lwyddo yn eu hamcanion personol a, gobeithio,  gwireddu eu gobeithion gyrfaol yn y dyfodol.