Fy Stori Gwaith Ieuenctid gan Llyr Tobin


28.06.2016

I ddathlu Wythnos Gwaith Ieuenctid, dyma Llyr Tobin yn rhannu ei brofiad daith gwaith ieuenctid.

Er yn ifanc iawn roeddwn i’n aelod gweithgar o ganolfan ieuenctid yn fy nhref leol. Wrth dyfu i fyny, nid fi oedd y person ifanc gorau ei ymddygiad.  Doedd gen i fawr o ddiddordeb yn yr ysgol, efallai am fy mod i’n ddyslecsig ac yn methu â gwneud pethau academaidd fel pobl eraill yn fy nosbarthiadau. Gweithgareddau corfforol oedd yr unig bethau yr oeddwn i’n gallu eu gwneud yn dda, a phêl-droed oedd un o’r rhain. Oherwydd anafiadau a byw mewn ardal wledig, daeth pêl-droed yn fuan yn ddiddordeb angerddol.  Gan nad oeddwn i’n berson academaidd iawn, roedd dewis llwybr gyrfa’n dasg arswydus, ond trwy fy ymwneud â gwaith ieuenctid ces i lwybr gyrfa. Trwy’r ganolfan ieuenctid yr oeddwn i’n aelod gweithgar ohoni, cwblheais i nifer o gyrsiau hyfforddi gan gynnwys Hyfforddiant Aelodau Uwch. Ar ôl hyn roeddwn i’n gwybod mai gwaith ieuenctid oedd y llwybr gyrfa yr oeddwn i am ei ddilyn.

Astudiais i am fy ngradd ym Mhrifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant, a graddio llynedd gyda 2:i.  Yn ystod fy nghyfnod yn y brifysgol roedd modd i mi roi prawf ar wahanol leoliadau a oedd yn cynnwys  darpariaeth mewn canolfan, gwaith ieuenctid wedi ei dargedu, a gwaith ieuenctid mewn ysgol a fyddai’n cynnwys gweithio mewn partneriaeth yn y gymuned. Ar ôl gadael y brifysgol, penderfynais i nad oeddwn i am fynd i swydd yn syth, felly es i ar daith o gwmpas Asia, Awstralia a Seland Newydd, a sefydlu mewn tref fach yn Seland Newydd o’r enw Queenstown, sy’n enwog am fod yn brifddinas adrenalin y byd. Ers i mi fod yma rydw i wedi ennill rhagor o brofiadau mewn ystod eang o weithgareddau awyr agored a thrwy hyfforddi pêl-droed. Oherwydd hyn i gyd, a chan fy mod i’n berson gweithgar rydw i wedi gallu defnyddio hyn yn fy ngwaith, sydd wedi fy ngalluogi i gael swydd yn y ganolfan ieuenctid leol lle dechreuais i’n berson ifanc yn 11 oed.