Graddau Newydd gan yr Ysgol Blynyddoedd Cynnar ym Mhrifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant


28.07.2016

Mae’r Ysgol Blynyddoedd Cynnar ym Mhrifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant yn lansio rhaglenni cyffrous newydd yn cynnwys:-

BA (Hons) Early Years Education and Care (Early Years Practitioner) (2T41) *

BA (Anrh) Addysg a Gofal Blynyddoedd Cynnar  (Ymarferydd Blynyddoedd Cynnar) (8X56)* 

Mae'r radd newydd a chyffrous hon yn cyfuno astudiaeth academaidd a dyfarnu gradd BA (Anrh) â’r cyfle i ennill cymhwysedd proffesiynol a asesir sydd gyfwerth â lefel 5 GDDP.   Mae’r radd yn darparu amrywiaeth o gyfleoedd am waith yn y sectorau addysg a gofal, yn ogystal â datblygu graddedigion a hoffai efallai gael cyfle i wneud cais am hyfforddiant ôl-raddedig megis hyfforddiant athrawon TAR.    Mae cynnwys y rhaglen yn rhoi cyfle i ddatblygu dealltwriaeth o’r materion sy’n gysylltiedig â gweithio gyda phlant a theuluoedd yn cynnwys y gwerthoedd tanategol pwysig datblygiad holistaidd, lles, cynhwysiant a diogelu.  Bydd myfyrwyr hefyd yn archwilio arweinyddiaeth a gweithio mewn tîm yn fanwl, gan archwilio gwahanol ddulliau a chwricwla rhyngwladol yn ogystal â gwaith blynyddoedd cynnar yng Nghymru a’r DU.    

Mae’n bosibl hefyd i fyfyrwyr astudio ein gradd bedair blynedd sydd hefyd yn cynnig cymhwysedd proffesiynol a asesir sydd gyfwerth â lefel 5 GDDP.

Dyluniwyd y radd Integrated Master’s Early Years Education and Care (Early Years Practitioner) (36K2) *  / Meistr Integredig Addysg a Gofal Blynyddoedd Cynnar  (Ymarferydd Blynyddoedd Cynnar) (38H9) *  ar gyfer y rheini sy’n dymuno cael mwy o brofiad ymchwil a gweithio ar lefel ôl-raddedig.

I’r rheini sydd efallai eisoes â chymhwyster lefel 5 GDDP, neu nad ydynt am gael eu hasesu am gymhwysedd galwedigaethol, ceir hefyd y radd BA (Hons) Early Years Education and Care (95X7)  / BA (Anrh) Addysg a Gofal Blynyddoedd Cynnar (M5Y2) sy'n canolbwyntio’n fwy manwl ar ymchwil yn y blynyddoedd cynnar.   Mae gradd bedair blynedd Integrated Master’s Early Years Education and Care (625X) / Meistr Integredig Addysg a Gofal Blynyddoedd Cynnar (39G2) hefyd ar gael.

I’r rheini sydd eisoes yn gweithio yn y sector gofal ac addysg plant, rydym hefyd yn cynnig darpariaeth gyflym unigryw dros 2 flynedd, sy’n cael ei chyflwyno ar un noson yr wythnos ac ar rai dyddiau Sadwrn.  Am y tro cyntaf bydd y rhaglenni hyblyg hyn yn cael eu cynnig nid yn unig ar ein campws yng Nghaerfyrddin ond hefyd ar gampws Townhill yn Abertawe.  Mae hyn yn caniatáu i fyfyrwyr ennill gradd BA (Anrh) gyflawn mewn dwy flynedd yn hytrach na thair blynedd mewn un o’r canlynol:

BA (Hons) Early Years Education and Care (Early Years Practitioner) 2 flynedd (63H7)

BA (Anrh) Addysg a Gofal Blynyddoedd Cynnar (Ymarferydd Blynyddoedd Cynnar) 2 flynedd (6D23)

BA (Hons) Early Years Education and Care 2 flynedd (87B2)

BA (Anrh) Addysg a Gofal Blynyddoedd Cynnar  2 flynedd (8Q1B)

Dyma ffordd ddelfrydol o ddal ati gydag ymrwymiadau gwaith a chael cyfle i astudio ar lefel uwch ar yr un pryd.  

Mae gan staff yr Ysgol Blynyddoedd Cynnar amrywiaeth o gefndiroedd o ran gyrfa, yn cynnwys gwaith ym myd addysg, amddiffyn plant a gofal iechyd ac mae hyn yn sicrhau bod ein holl raglenni'n defnyddio dulliau amlddisgyblaethol a holistaidd wrth astudio addysg a gofal blynyddoedd cynnar.  

Cysylltwch â Glenda Tinney ar 01267 676605 neu g.tinney@uwtsd.ac.uk i gael rhagor o wybodaeth.

* yn amodol ar gymeradwyaeth broffesiynol CGC