Gweithgareddau Masnach Deg YDDS


08.03.2016

Mae'r Tîm Arlwyo ym Mhrifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant (YDDS) wedi bod yn cynnal amrywiaeth o weithgareddau Masnach Deg. Mae'r tîm yn cymryd rhan ym Mhythefnos Masnach Deg sy'n cael ei chynnal o 29 Chwefror i 13 Mawrth.

Fel rhan o'r gweithgaredday Masnach Deg, mae'r tîm wedi cynnal cymaint o ffermwyr lleol â phosibl yng Nghaerfyrddin ar gyfer digwyddiad o'r enw 'Eisteddwch i lawr ar gyfer Brecwast, Sefwch i fyny ar gyfer Ffermwyr’ a gynhaliwyd ar y 3ydd o Fawrth ym mwyty Merlin yn yr Halliwell.

Roedd y brecwast yn agored i fyfyrwyr a staff y Brifysgol yn ogystal ag aelodau o'r cyhoedd.

Meddai Kelly Williams, Rheolwr Cynadleddau a Marchnata: "Mae'r digwyddiadau hyn yn ffordd o ddweud diolch i'n ffermwyr lleol, mae llawer ohonynt yn ein prif gyflenwyr yma ym Mhrifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant. Mae gennym berthynas wych gyda’r cynhyrchwyr lleol ac mae'n bwysig iawn ein bod ni yn eu cefnogi. "

Dywedodd Peter Howells, Cynghorydd Polisi Farm, NFU Cymru:

"Llongyfarchiadau i Brifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant am drefnu digwyddiad brecwast Masnach Deg rhagorol ar eu campws yng Nghaerfyrddin fel rhan o'r ymgyrch ‘Eisteddwch i lawr i frecwast - Sefwch i fyny ar gyfer Ffermwyr’. Mae'n galonogol i weld eu hymdrechion i godi ymwybyddiaeth am bwysigrwydd cefnogi ffermwyr lleol a chyflenwyr lleol, ac mae’n wych i weld sut y maent yn cefnogi busnesau bwyd lleol drwy eu polisïau caffael bwyd."

Mae NFU Cymru yn cynrychioli ffermwyr, rheolwyr a phartneriaid mewn busnesau amaethyddol gan gynnwys y rheini sydd â diddordeb mewn ffermio a chefn gwlad.

Mae'r tîm arlwyo hefyd yn dathlu Wythnos Fwyd Cymru, 29 Chwefror i 6 Mawrth, gyda phryd o fwyd traddodiadol Cymreig bob dydd sy'n cael ei gyflenwi gan fusnesau Cymreig lleol.

Nodyn i'r Golygydd

  1. I gael rhagor o wybodaeth, cysylltwch â Sara Jones, Swyddog Cysylltiadau Cyhoeddus a Chyfathrebu, ar 01267 225 108 / 07449 998 478 neu drwy anfon e-bost at sara.f.jones@pcydds.ac.uk