Gweithgareddau Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant ar Faes Eisteddfod Genedlaethol Sir Fynwy a’r Cyffiniau


28.07.2016

Bydd Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant yn cynnig llu o weithgareddau a digwyddiadau ar gyfer pobl o bob oed ar ei stondin ar Faes yr Eisteddfod Genedlaethol yn y Fenni eleni.

O ddydd Sadwrn, Gorffennaf 30ain tan ddydd Sadwrn, Awst 6ed, bydd arlwy’r Brifysgol yn amrywio o berfformiadau i ddarlithoed, ac o lansiadau i drafodaethau difyr.

Dyma’r amserlen lawn sy’n cynnwys gweithgareddau Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant a Phrifysgol Cymru yn ogystal â gweithgareddau Canolfan Peniarth, sy’n rhan o’r Drindod Dewi Sant.

Dydd

Amserr

Gweithgaredd

Lleoliad

Dydd Sadwrn

Trwyr dydd

Arddangosfa o gyrsiau a datblygiadau’r Brifysgol

Pabell Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant

Dydd Sul

Trwyr dydd

Arddangosfa o gyrsiau a datblygiadau’r Brifysgol

Pabell Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant

Dydd Llun

100 - 1200

Yr Atrho Mererid Hopwood yn trafod y Celtiaid

Pabell Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant

 

1245

Yr Athro Menna Elfyn yn trafod Bondo Barddoniaeth

Pabell Lên

 

1500 - 1600

Manon Steffan Ros yn cynnal gweithdy Ysgrifennu Creadigol

Pabell Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant

Dydd Mawrth

1000 - 1100

Sgwrs gan Selwyn Walters – ‘Llambed, man geni rygbi yng Nghymru’.

Pabell Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant

 

1100 - 1200

Derbyniad Canolfan Berfformio Cymru: Cyflwyno  
Ysgoloriathau

Pabell Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant

 

1245

Densil Morgan sy'n trafod perthnasedd Saunders Lewis a William Williams Pantycelyn yn 2017.

Y Babell Lên

 

1500 - 1600

Digwyddiad Canolfan S4C Yr Egin – Cyfle i weld delweddau diwedderaf

Pabell Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant

Dydd Mercher

1000 - 1400

‘Wac welis’ – dewch am dro i ddarganfod natur ar y maes a chael hwyl yn chwiliota.

Crwydro’r maes yn edrych am flodau, trychfilod a phethau byw eraill a mwynhau darganfod rhyfeddodau natur.

Pabell Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant

 

1300 - 1400

Dewch i greu coron Steddfod eich hunain gyda’r Ysgol Blynyddoedd Cynnar

 

Pabell Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant

 

1330

Gwarchod Enwau Lleoedd - Angharad Fychan yn sgwrsio gyda Catrin Beard am warchod enwau lleoedd

Y Babell Lên

 

1400 - 1500

Lansio cwrs Is-deitlo gyda Gwen Davies

 

Pabell Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant

 

1500 - 1600

Ffa La La

Pabell Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant

Dydd Iau

1100 - 1200

Geiriau newydd Geiriadur Prifysgol Cymru

Pabell Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant

 

1200 - 1300

Datganiad Canolfan Berfformio Cymru

Pabell Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant

 

1300 - 1400

Dewch i gwrdd â Menna Elfyn

Pabell Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant

 

1330

Cymeriadau a straeon mewn llyfrau - Criw Peniarth yn sgwrsio gyda Catrin Beard am ddefnyddio cymeriadau a straeon mewn llyfrau fel Cyw, at ddefnydd addysgol.

Y Babell Lên

 

1500 – 1600

Eisiau sgwrs agored anffurfiol am gynnwys cwrs TAR Cynradd a hynny drwy gyfrwng y Gymraeg? Bydd Linda a Heddwen ar gael i drafod gyda chi

Pabell Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant

 

1630

‘Dechrau ar y Dyddiad Da’ - digwyddiad i ddarpar fyfyrwyr gwrdd â rhai o fyfyrwyr cyfredol Y Drindod Dewi Sant

Pabell Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant

Dydd Gwener

1200 - 1300

Densil Morgan yn lansio’r gyfrol, Cristnogaeth, Dirfodaeth a'r Bywyd Da

Pabell Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant

 

1300 - 1400

Datganiad Canolfan Berfformio Cymru

Pabell Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant

 

1330

Rhamant Rhydychen: Brinley Jones sy’n traddodi Darlith Prifysgol Cymru a Phrifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant, gan edrych ar apêl hudolus Rhydychen i genedlaethau o Gymry dros y canrifoedd.

Y Babell Lên

 

1400 - 1500

Sesiwn rapio gyda Mr Phormiwla

Pabell Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant

Dydd Sadwrn

1300 - 1400

Datganiad Canolfan Berfformio Cymru

Pabell Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant

Nodyn i'r Golygydd

Am fwy o wybodaeth ynglyn ag arlwy’r Brifysgol yn yr Eisteddfod Genedlaethol, cysylltwch â Siân-Elin Davies drwy ebostio sian-elin.davies@uwtsd.ac.uk neu drwy ffonio 01267 676908 / 07449 998476.