Gweithgareddau Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant ar Faes Eisteddfod yr Urdd yn Sir y Fflint


27.05.2016

Bydd Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant yn cynnig llu o weithgareddau ar gyfer pobl o bob oed ar ei stondin ar Faes Eisteddfod yr Urdd a gynhelir eleni yn Sir y Fflint

O ddydd Llun, Mai 30ain tan ddydd Sadwrn, Mehefin 4ydd, bydd arlwy’r Brifysgol yn amrywio o gwisys busnes i weithdai rapio, ac o brofi’ch ffitrwydd i ddarlunio byw.

Drwy gydol yr wythnos bydd hefyd gyfle i ymwelwyr ddod draw i stondin y Brifysgol i weld ein fan arbennig ac i roi cynnig ar Carioci’r Camper!

Bydd car rasio fformiwla Renault hefyd ar y stondin gydag ymwelwyr yn cael y cyfle i eistedd yn y car a dod o hyn o fwy o wybodaeth ynglŷn â’r modur arbennig hwn sy’n cael ei ddefnyddio gan fyfyrwyr sy’n astudio Peirianneg Chwaraeon Modur ar gampws y Brifysgol yn Abertawe.

Dyma’r amserlen lawn sy’n cynnwys gweithgareddau Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant a gweithgareddau Canolfan Peniarth.

 

Dydd Llun

Drwy’r dydd - Gweithgareddau a Gemau Cyw

11.00-14.00     Gweithgareddau i blant 3-11 oed gyda chriw Blynyddoedd Cynnar

12.00-13.00     Dewch i fwynhau’r Dyniaethau …“Dinasyddion y Dyfodol”

15.00               Cyflwynwyr a chymeriadau Cyw – dewch i chwarae gemau addysg gyda Cyw a’i ffrindiau

 

Dydd Mawrth

11.00               Rap Mêts gyda Mr Phormula (allan o gyfres Mêts Maesllan)

11.00-15.00     Cyfle i fesur eich ffitrwydd gyda Geraint Forster o’r adran Chwaraeon

12.00-13.00     “Llond Cês o Iechyd a Lles” Cebabs ffrwythau ac ymarfer corff i bawb o bob oedran   gyda staff Addysg.  

15.00               Gweithdy ysgrifennu creadigol gyda Manon Steffan Ros

 

Dydd Mercher

12.00-13.00     Lansio drama Dau Wyneb, Manon Steffan Ros, gyda cherddoriaeth gan fyfyrwyr BA Perfformio  

14.00-16.00     Gweithgareddau adeiladu tîm gyda chriw Gwaith Ieuenctid a Chymuned

 

Dydd Iau

12.00-13.00     “Llithro dros y Llythrennau” Teithio drwy’r Gymraeg i Ffrangeg a Sbaeneg ac Almaeneg a … gyda Mererid Hopwood

14.00               Rap Eto gyda Mr Phormula (allan o gyfres Mêts Maesllan)  

14.30-16.00     Her Blasu’r Brand – allwch chi ddweud pa un yw’r brand adnabyddus? Gweithgaredd yr Ysgol Fusnes

 

Dydd Gwener

Drwy’r dydd    Diwrnod darlunio digidol gyda staff Dylunio Graffeg Canolfan Peniarth

 

10.30-13.00     Darlunio Byw gan ein hartistiaid talentog

12.00-13.00     “Dewch i Gyflawni Addewid” Sgwrs gan Dr Dylan Jones, Deon y Gyfadran Addysg a Chymunedau, yn seiliedig ar Adroddiad Donaldson.

13.30               Band Byw: Raffdam

14.00-16.00     Darlunio Byw gan ein hartistiaid talentog

 

Dydd Sadwrn

14.30               Band Byw: Y Galw

Perfformiadau byw gan griw BA Perfformio (campws Caerdydd)

Nodyn i'r Golygydd

  

Gwybodaeth Bellach

Am fwy o wybodaeth ynglyn ag arlwy’r Brifysgol yn Eisteddfod yr Urdd, cysylltwch â

Siân-Elin Davies drwy ebostio sian-elin.davies@uwtsd.ac.uk neu drwy ffonio 01267 676908 / 07449 998476.