Gweithgareddau Ymgysylltu Cymunedol Y Drindod Dewi Sant yn codi arian i Refuge


29.04.2016

Mae grŵp Hyder Menywod a drefnir gan Brifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant wedi bod yn gweithio mewn Ardaloedd Cymunedau’n Gyntaf gydag amrywiaeth o bobl a myfyrwyr. Bu’r grŵp o fenywod o ardal SA1 yn mynychu sesiynau wythnosol i weithio ar hunan barch a hyder trwy wahanol weithgareddau. 

Un o’r gweithgareddau oedd gwneud bagiau danteithion Pasg a’u gwerthu i staff Y Drindod Dewi Sant, grwpiau cymunedol eraill a gweithwyr cymunedol. Rhoddwyd yr arian a godwyd i Refuge a bydd yn helpu’r elusen i ddarparu diwrnod hwyliog i blant yn eu sefydliadau. Swyddog Ymgysylltu Cymudol Y Drindod Dewi Sant, Zoe Murphy, oedd yn rhedeg y sesiynau, gyda help gan fyfyrwyr BA Drama Gymhwysol a BA Dyluniad Patrymau Arwynebedd.

Mae gan y Brifysgol bresenoldeb cryf mewn Ardaloedd Cymunedau’n Gyntaf a bellach mae wedi dechrau meithrin perthynas â Chymunedau’n Gyntaf y Dwyrain sy’n cynnwys ardal SA1.

Meddai Zoe Murphy: “Wrth i ddatblygiad SA1 fynd yn ei flaen, mae’n bwysig cyflwyno’r gymuned oddi amgylch i’r Brifysgol a rhoi’r cyfle i fyfyrwyr gael profiad gwaith sy’n berthnasol i’w graddau. Enw un o’r prosiectau a gynhaliwn yw Like A Boss sy’n cyflwyno menywod i fentergarwch, creadigrwydd a sgiliau bywyd a gwaith. Rydyn ni wedi bod yn gweithio gyda grŵp o fenywod ers 8 wythnos ar hunan-barch a hyder.”

Mae’r grŵp wedi trefnu i ymarferwyr allanol a pherchnogion busnes arwain sesiynau ar wisgo’n hyderus, brandio personol ar gyfer y gwaith, siaradwyr ysgogol ac ysgrifennu creadigol at ddibenion therapi. Mae rhai o’r menywod yn y grŵp wedi mynd yn eu blaen i gael gwaith a chyfleoedd gwirfoddoli gan briodoli ychydig o’u llwyddiant i’r sesiynau hyder.

Nodyn i'r Golygydd

  1. I gael rhagor o wybodaeth, cysylltwch â Sara Jones, Swyddog Cysylltiadau Cyhoeddus a Chyfathrebu, ar 01267 225 108 /  07449 998 478 neu drwy’r e-bost yn sara.f.jones@pcydds.ac.uk