Gweithwyr proffesiynol celf yn ymweld â Choleg Celf Abertawe


08.02.2016

Mae Karen McQuaid, Curadur yn The Photographers Gallery (Llundain) a Lucy Moore, Claire De Rouen Bookshop, wedi ymweld â Choleg Celf Abertawe er mwyn arwain sesiynau portffolio gyda myfyrwyr 3ydd flwyddyn BA Ffotograffiaeth yn y Celfyddydau.

Dyma'r cyntaf o ddau ymweliad gan Karen McQuaid a Lucy Moore i’r Brifysgol, byddant yn dychwelyd i Goleg Celf Abertawe ym mis Mai am adolygiadau portffolio un i un gyda phob myfyriwr, gan edrych ar ddatblygiad a chyflwyniad proffesiynol.

Dywedodd Holly Davey, darlithydd ffotograffiaeth ym Mhrifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant a threfnydd yr ymweliad:

"Roedd hyn yn gyfle gwych i fyfyrwyr gwrdd â gweithwyr proffesiynol yn y celfyddydau sy'n gweithio yn Llundain. Cafodd myfyrwyr gyfle i drafod eu gwaith a’r cyfeiriad y byddent yn hoffi cymryd gyda’u  gyrfaoedd. Byddai’r cyfle yma fel arall wedi cymryd blynyddoedd i lwyddiannau- hynny yw siarad â gweithwyr proffesiynol celf proffil uchel a chael cipolwg ar eu harfer. Cynyddodd hyder  gwaith y myfyrwyr wrth iddynt weld enghreifftiau go iawn o unigolion llwyddiannus iawn."

Mae'r ymweliad gan Karen a Lucy yn rhan o fodiwl Marchnata a Hunan Hyrwyddo ar y cwrs BA Ffotograffiaeth yn y Celfyddydau, sy'n helpu paratoi myfyrwyr ar gyfer bywyd ar ôl graddio a'r byd gwaith.

Mae BA Ffotograffiaeth yn y Celfyddydau ym Mhrifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant yn ymwneud ag archwilio, hunan-ddarganfyddiad ac arloesi. Anogir myfyrwyr i ddilyn diddordebau personol a llwybrau unigol trwy gydol y cwrs, er mwyn datblygu llofnod ffotograffig unigryw.

Nodyn i'r Golygydd

  1. I gael rhagor o wybodaeth mae croeso i chi gysylltu â Sara Jones, Swyddog Cysylltiadau Cyhoeddus a Chyfathrebu, ar 07449 998 478 neu anfonwch e-bost at: sara.f.jones@uwtsd.ac.uk