Gwersylloedd Haf Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant


28.06.2016

Yn ystod gwyliau'r haf, bydd yr Ysgol Iechyd ac Addysg Awyr Agored Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant yn cynnal cyfres o Wersylloedd Chwaraeon ar gampws y Brifysgol yng Nghaerfyrddin.

Yn addas ar gyfer plant o 6 oed  i 14, bydd y gwersyll cyntaf yn cael ei gynnal rhwng 8 – 12 Awst gyda'r ail wersyll yn cael ei gynnal rhwng 17-21 Awst 15 – 19 Awst.

Mae'r Brifysgol yn cynnal ei Gwersylloedd Chwaraeon poblogaidd bob haf gan ddarparu cyfle i blant a phobl ifanc fwynhau cyfleusterau chwaraeon ardderchog dan oruchwyliaeth staff arbenigol yng Nghaerfyrddin.

Mae'r Gwersylloedd Chwaraeon yn cynnig ffyrdd heini ac iach i blant fwynhau gwyliau'r haf ac yn cynnwys trawdoriad o gampau, gan gynnwys: badminton; cyfeiriannu; dawnsio; ffitrwydd; cylchedd; pêl-droed; hoci; wal ddringo; pêl rwyd; mabolgiamocs; nofio; rygbi cyffwrdd; pêl foli a pholo–dŵr.

Mae’r Gwersylloedd Chwaraeon yn costio £95 y plentyn ac yn rhedeg rhwng 8.30am - 4pm o ddydd Llun i ddydd Gwener.

Am fwy o wybodaeth, ffoniwch 01267 225187/676943 neu ebostiwch sportscamp@uwtsd.ac.uk