Gwydr Abertawe ar y Brig mewn Gwobrau Rhyngwladol


20.06.2016

Unwaith eto mae’r Adran Gwydr sy'n uchel ei pharch yn rhyngwladol yng Ngholeg Celf Abertawe Y Drindod Dewi Sant wedi ennill y rhan fwyaf o brif wobrau gwydr y DU yn Llundain.

Cipiodd yr adran 5 allan o 8 gwobr bosibl yng nghystadleuaeth flynyddol Stevens Cwmni Anrhydeddus Gwydrwyr a Pheintwyr Gwydr.

Taniwyd dychymyg artistiaid ledled Ewrop gan friff eleni, sef dylunio ffenestr a chreu panel sampl yn gofeb i griw’r 'Titanic'. Dyfarnwyd y gwobrau gan banel o 'Artistiaid Gwydr’ rhyngwladol blaenllaw, gan gynnwys Martin Donlin a Melanie Howes sy’n gyn-fyfyrwyr yng Ngholeg Celf Abertawe.

Dyfarnwyd y wobr gyntaf i un o gyn-fyfyrwyr Abertawe, Sarah Knighton,  gyda gwobrau canmoliaeth uchel yn mynd i un o raddedigion Abertawe, David Light, ac Aaron O'Brien sy’n astudio yn yr ail flwyddyn ar hyn o bryd. Dyfarnwyd y gwobrau ar gyfer crefftwaith a chyflwyniad i rai o gyn-fyfyrwyr Y Drindod Dewi Sant Abertawe, Gemma Curtis a Sarah Knighton yn eu tro.

Meddai Cyfarwyddwr y Cwrs, Lisa Burkl: “Unwaith eto rydyn ni wrth ein bodd ac yn falch dros ben o gael dathlu llwyddiant ein cyn-fyfyrwyr a myfyrwyr presennol. Mae’r Adran Gwydr yng Ngholeg Celf Abertawe Y Drindod Dewi Sant yn parhau i fod ar y blaen o ran creadigrwydd mewn celf gwydr gyfoes."

Bydd Coleg Celf Abertawe yn cynnal diwrnod agored ar 2 Gorffennaf i unrhyw un sydd â diddordeb trafod ei opsiynau ynghylch astudio ym mhrif Goleg Celf Cymru. I archebu eich lle, ewch i: www.uwtsd.ac.uk

Nodyn i'r Golygydd

Rhagor o wybodaeth: 

Rebecca Davies

Swyddog Gweithredol Cysylltiadau â’r Wasg a’r Cyfryngau

Cyfathrebu Corfforaethol a Chysylltiadau Cyhoeddus
Ffôn symudol: 07872 423 788
E-bost: Rebecca.Davies@pcydds.ac.uk