Lansiad Oriel Stryd Fawr newydd Abertawe, theBloc, yn helpu i arddangos talentau graddedigion Y Drindod Dewi Sant


15.04.2016

Croesawodd Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant westeion i lansiad cyhoeddus theBLOC, lle oriel ddiweddaraf Stryd Fawr Abertawe.

Artistiaid Oriel Elysium sy’n rhedeg theBLOC, a llawer o’r rhain yn raddedigion Y Drindod Dewi Sant sy’n cael cymorth gan Coastal Housing, a’r nod yw helpu i adfywio’r Stryd Fawr, wrth bontio’r bwlch ar yr un pryd rhwng artistiaid a’r gymuned ehangach. Bwriada hefyd arddangos artistiaid newydd a phrofiadol Abertawe mewn amgylchedd hamddenol ac anffurfiol.

Wrth agor theBLOC yn ffurfiol, meddai sylfaenydd Gallerie Simpson a’r artist, Jane Simpson: “Mae’n wych bod gan artistiaid Oriel Elysium bresenoldeb ar y Stryd Fawr. 

Rwy wedi byw yma ers bron dwy flynedd, galla i ddweud ei fod e’n lle gwych gyda chynulleidfa amrywiol. Gorau po fwyaf y gallwn ni ymwneud â phrosiectau tebyg i hwn, er mwyn newid meddyliau pobl am beth sydd sy’n digwydd ar Stryd Fawr Abertawe.

Beth sydd ei angen yw lleoedd tebyg i theBLOC lle mae pobl yn gwybod y gallan nhw dreulio ychydig o amser. Mae nifer o orielau ar y Stryd Fawr erbyn hyn ac mae’n bwysig bod pobl yn gwybod y gallan nhw dreulio ychydig o amser yn mwynhau gwahanol sioeau celf.”

Prosiect yn y gymuned yw theBLOC sy’n cynnwys siop, oriel a lle digwyddiadau, wedi ei redeg gan artistiaid lleol gyda chefnogaeth Oriel Elysium a Coastal Housing.

Gweithia artistiaid o Orielau Elysium i sefydlu’r prosiect yn ganolfan canol dinas i’r celfyddydau a lle ar gyfer dialogau a chydweithredu â’r holl ddisgyblaethau creadigol gan gynnwys drama, barddoniaeth a cherddoriaeth. 

Galluoga artistiaid lleol i arddangos a gwerthu eu gwaith celf gan ddarparu cyfle ar gyfer celf fforddiadwy y gall fod yr incwm sydd ar gael iddynt fod yn gyfyngedig. Yn y ffordd hon, y nod yw dileu unrhyw syniad mai lle uchel ael i’r dethol rai yw hwn, er bod gwaith celf gwreiddiol, ochr uchel, cyfoes hefyd ar gael ac ar werth.   

Mae’r trefnwyr yn benderfynol y bydd theBLOC yn cynnig i ymwelwyr brofiad oriel gyda phrintiau rhad ond o ansawdd uchel o weithiau celf gwreiddiol, cerfluniau, ffotograffiaeth, celf ffelt yn ogystal â pheintiadau cyfoes i gasglwyr.

Yn y digwyddiad agoriadol yn Coast Italia ar y Stryd Fawr, roedd yr actor, awdur a cherddor Mal Pope a’r cyflwynydd radio a’r actor Kev Johns MBE hefyd yn bresennol.

Wrth siarad ag un o artistiaid Oriel Elysium, Graham Parker, meddai Mal Pope: “Mae’n wych gweld bod y celfyddydau’n dod â bywyd yn ôl i Stryd Fawr Abertawe.” 

Ychwanegodd Kev Johns MBE: “Rhaid i chi alw yn theBLOC, mae ychydig o waith celf anhygoel yn cael ei arddangos.” 

Meddai Graham Parker o theBLOC: “Rydyn ni’n ddiolchgar iawn i gael cefnogaeth gan Mal Pope, Kev Johns, Jane Simpson a phawb a ddaeth i’r lansio. Mae Stryd Fawr Abertawe yn ei hailddyfeisio ei hun yn lle siopa, bwyta ac adloniant bywiog a chyffrous fel y bu unwaith. Bellach mae’n dibynnu ar ymwelwyr a siopwyr Abertawe i gefnogi mentrau celfyddydau lleol megis Galleri Simpson, Volcano a theBLOC.”

Yn ogystal â mwynhau peintiadau a phrintiau yn ystod lansio’r noson agoriadol, mwynhaodd ymwelwyr berfformiadau gair llafar grymus gan Mark Montinaro a Cerys Thomas-Ford yn  ogystal â chelfyddyd berfformio ryfeddol gan Kieron Beckerton. 

Yr artistiaid a arddangosai yn y digwyddiad agoriadol oedd:  Rob Anstey, Connor Cooper, Tim Warren, Ann Lucas, Ann Jordan, Paul Munn, Rhian Wyn Stone, Hannah Downing, Tim Kelly, Daniel Staveley, Jenny Chisholm, David Long, Graham Parker, Carys Evans, Eifion Sven-Myer, Hazel Lisette a Dan Westbury.

Mae theBLOC yn 217 Stryd Fawr, a fydd yn cynnal gweithdai rheolaidd, yn agored i’r cyhoedd, yn rhad ac am ddim, o ddydd Mawrth i ddydd Sadwrn rhwng 12p.m.a 6p.m.

Nodyn i'r Golygydd

1. Llun: Ymwelwyr â chyfarfod lansio theBLOC 

2. Sefydlwyd Oriel Elysium yn 2007. ac mae’n fenter hunangynhaliol, o dan arweiniad artistiaid sydd â 60+ o leoedd stiwdio ac oriel gelf dros 3 lleoliad yng Nghanol Dinas Abertawe.

3. Cefnogant 13 stiwdio o artistiaid a lle oriel yn 16 Stryd y Coleg, Abertawe a 13 stiwdio arall yn 2 Stryd Mansel, Abertawe.

4. Mae Oriel Elysium hefyd yn rhedeg 36 o leoedd stiwdio, lle oriel/man arbrofi, mannau cyffredin llyfrgell ac ymchwil a rhaglenni preswyl artistiaid ar lawr uchaf hen adeilad Iceland ar Stryd Fawr Abertawe.

Rhagor o wybodaeth: 

Rebecca Davies

Swyddog Gweithredol Cysylltiadau â’r Wasg a’r Cyfryngau

Cyfathrebu Corfforaethol a Chysylltiadau Cyhoeddus
Ffôn symudol: 07872 423 788
E-bost: Rebecca.Davies@uwtsd.ac.uk

Cyswllt: Graham Parker; grahamparkerartist@gmail.com

Symudol: 07801931417