Llwyddiannau Allgyrsiol Rhagorol i Un o Fyfyrwyr Y Drindod Dewi Sant


22.07.2016

Mae Samuel Hopkins, myfyriwr BA Gwasanaeth Cyhoeddus, a raddiodd heddiw o’r Drindod Dewi Sant Abertawe, wedi llwyddo’n ysgubol yn ystod ei gyfnod yn y Brifysgol.

Meddai’r  Cydlynydd Gwasanaethau Cyhoeddus, Bronwen Williams: "Mae Sam wedi gwneud yn fawr o’i amser yn Y Drindod Dewi Sant Abertawe. Gwirfoddolodd gyda METPOL, sef ein cynllun ni ar gyfer gwirfoddolwyr fyfyrwyr yr heddlu, gan neilltuo bob nos Fercher i wirfoddoli ar y pwynt cymorth. Cafodd Sam ei wneud arweinydd tîm yn ei drydedd flwyddyn. Am hyn llwyddodd i ennill un o wobrau’r Uchel-siryf ac un o wobrau ‘Ail Filltir’ Heddlu De Cymru.

"Nid yn unig mae Sam wedi ymroi'n llawn i’w astudiaethau, mae wedi manteisio hefyd ar bob cyfle a gafodd ei gynnig iddo, o fynychu cwrs Hyfforddiant Tân a oedd yn cynnwys hyfforddiant offer anadlu i weithio gydag uned ymateb arfog yr heddlu.

"Yn ogystal ag ennill ei radd bydd e hefyd yn gadael gyda Thystysgrif Lefel 3 mewn Gwybodaeth am Blismona sydd wedi ei alluogi i gyrraedd cam terfynol y recriwtio ar gyfer Swyddogion Heddlu De Cymru.

"Bu Sam yn fyfyriwr ysbrydoledig ac rydyn ni’n falch iawn o'i lwyddiant."

Mae’r radd Gwasanaethau Cyhoeddus yn darparu addysg alwedigaethol i baratoi graddedigion ar gyfer gyrfa yn y proffesiynau Gwasanaethau Cyhoeddus. Mae'r rhaglen yn diwallu anghenion darpar swyddogion gwasanaethau cyhoeddus mewn lifrai, gweithwyr proffesiynol cymorth a gweinyddol ac yn rhoi i fyfyrwyr y wybodaeth a’r sgiliau ar gyfer gweithio’n llwyddiannus yn y proffesiynau gwasanaethau cyhoeddus.

I gael rhagor o wybodaeth, ewch i: http://www.uwtsd.ac.uk/ba-Public-Services/