Llwyddiant i fyfyriwr mewn cystadleuaeth codi pwysau genedlaethol


12.02.2016

Mae Jake Doan, myfyriwr trydedd flwyddyn sy’n astudio BSc Hyfforddiant Personol, Iechyd ac Ymarfer Corff ym Mhrifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant yng Nghaerfyrddin, wedi bod yn cystadlu yng ngemau  MASS ac mae ganddo gyfle da i ennill y teitl Athletwr Gwrywaidd y Flwyddyn.

Yng nghystadlaethau MASS (Muscular Athletic Student Society) gwelir timau prifysgol a myfyrwyr unigol o bob cwr o’r wlad yn cystadlu mewn 5 camp i ennill y teitlau clodwiw Pencampwyr y Prifysgolion ac Athletwyr Gwrywaidd a Benywaidd y Flwyddyn. Cymdeithas yw MASS a ddatblygwyd gan David Bissell, enw adnabyddus yn y diwydiant ffitrwydd a sefydlodd y gystadleuaeth ffitrwydd/magu cyhyrau gyntaf yn y DU i brifysgolion.

Cymdeithas yw MASS lle gall myfyrwyr hyfforddi, cystadlu a datblygu dewisiadau ar gyfer ffordd iach o fyw at y dyfodol wrth fwynhau cwmni unigolion o’r un anian.

Mae Jake Doan, o Ganada, sydd wedi sefydlu cymdeithas MASS yn y Drindod Dewi Sant, Caerfyrddin, wedi mynd o nerth i nerth yn yr amrywiol gystadlaethau a gynhelir gan MASS.

Ym mis Tachwedd 2015, enillodd Jake y wobr gyntaf ym Mhencampwriaeth Pŵer-godi MASS i Fyfyrwyr Rhanbarth y De yn y Bournemouth Barbell yn y category 105kg.  Yn ogystal enillodd Jake wobrau yn y gystadleuaeth hon am y categorïau Ymarferion Cyrcydu  ac Ymarferion Mainc.

Cafodd ragor o lwyddiant ym mis Rhagfyr wrth i gymdeithas MASS y Brifysgol deithio i Fryste i gystadlu ym mhencampwriaeth Dyn Cryfaf MASS Rhanbarth y De. Ymhlith y cystadleuwyr roedd Jake, llywydd cymdeithas MASS y Drindod Dewi Sant, a’r Cyd-Is Lywyddion, Nathan Collins a Charles Parsons, ill tri yn fyfyrwyr trydedd flwyddyn yn astudio Hyfforddiant Personol ac Iechyd ac Ymarfer Corff. Hefyd yn rhan o’r tîm roedd Kelsey Robertson, myfyriwr BA Actio sy’n newydd i chwaraeon ‘strongman’.

Pan ddaeth y canlyniadau, gwelwyd mai Jake Doan oedd yr Enillydd Agored Gwrywaidd, ar ôl ennill 3 o’i 5 camp, a daeth yn ail yn y ddwy gamp arall. Charles Parsons oedd yn fuddugol yn y categori dan 85kg. Daeth Nathan Collins a Kelsey Robertson yn 3ydd yn eu categorïau hwythau.

Casglodd y Drindod Dewi Sant gyfanswm o 178 o bwyntiau tîm rhwng popeth, gan ennill y Wobr am y Tîm Prifysgol. Roedd digwyddiadau’r dydd yn cynnwys troi teiars, dal chassis car wedi’i drymhau, medli llwytho, codi boncyff, a chodi pwysau marw cymaint o weithiau â phosibl mewn 60 eiliad wrth gystadlu’n uniongyrchol â gwrthwynebydd.

Mae pob gornest yng ngemau MASS yn caniatáu i athletwyr gasglu pwyntiau i gael cyfanswm sgôr rhwng popeth. Ar ôl dwy ornest yn unig yn eu blwyddyn gyntaf o gystadlu, mae tîm y Drindod Dewi Sant wedi cyrraedd y 6ed safle allan o 29 prifysgol, gyda 3 gornest i ddod, ac mae Jake Doan ar y blaen rhwng popeth.  Mae’r llwyddiant hwn yn fwy rhyfeddol fyth o gofio bod Jake wedi cystadlu mewn 2 yn unig o 5 gornest ac mae ganddo 14 pwynt.  Mae gan yr athletwr sy’n ail ar hyn o bryd 8 o bwyntiau.

Rhagwelir y bydd Jake yn gorffen mewn safle uchel ym Mhencampwriaethau MASS ym Mryste  ar 12 Mawrth gan ddod â bri i Gaerfyrddin.

Nodyn i'r Golygydd

I gael rhagor o wybodaeth, cysylltwch â Sara Jones, Swyddog Cysylltiadau Cyhoeddus a Chyfathrebu, ar 01267225108 / 07449 998478 neu anfonwch e-bost at sara.f.jones@uwtsd.ac.uk