Llwyddiant i fyfyrwyr YDDS yng ngwobrau RTS


17.03.2016

Mae myfyrwyr BA Ffilm Digidol & Cynhyrchu Teledu o Brifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant (YDDS), Coleg Celf Abertawe, wedi llwyddo mewn enwebiadau categori Drama ar gyfer y Gymdeithas Deledu Frenhinol (RTS) Gwobrau Teledu Myfyrwyr Cymru.

Mae pob ffilm sydd yn y categori Drama eleni wedi ei greu gan fyfyrwyr YDDS. Bydd yr enillydd yn cael ei gyhoeddi yng Ngŵyl Ffilm Ryngwladol Ieuenctid Zoom Cymru yng Ngholeg Pen-y-bont ar Fawrth 18fed. Bydd yr enillydd wedyn yn mynd ymlaen i gael eu hystyried ar gyfer gwobrau'r RTS Gwobrau Teledu Myfyrwyr Cymru i'w gyflwyno ar 3ydd o Fehefin yn Llundain.

 Y ffilmiau yn y categori Drama yw:

Belle: drama ddomestig sy'n dangos safbwynt y plentyn ar alcoholiaeth, gan Evangeline Swayland https://vimeo.com/150771667

Unfound: stori ysbryd cyffrous mewn tŷ wedi'i adael, gan Tom Barker https://vimeo.com/151020454  

Needless Things: stori dylwyth teg cyfoes, gan Victor Mawer https://vimeo.com/150771669 

Mae’r Gwobrau RTS ar gyfer cynyrchiadau teledu myfyrwyr sy'n dangos creadigrwydd gweledol a chlywedol rhagorol, meistrolaeth o sgiliau crefft, arloesi a menter.

Mae myfyrwyr BA Ffilm Digidol & Cynhyrchu Teledu YDDS yn cael eu henwebi yn  rheolaidd ac yn ennill gwobrau mewn gwyliau ledled y DU. Mae graddedigion o'r cwrs wedi mynd ymlaen i weithio i’r BBC, ITV, SKY a nifer o gwmnïau cynhyrchu annibynnol, ar ystod o ddramâu, rhaglenni dogfen a rhaglenni newyddion. Mae graddedigion yn gweithio fel cyfarwyddwyr, ysgrifenwyr sgriptiau, cynhyrchwyr, golygyddion, gweithredwyr camera a rolau criw arall yn cynhyrchu ac ôl - gynhyrchu.

I gael rhagor o wybodaeth am y Gwobrau ewch i: https://rts.org.uk/award/rts-wales-student-television-awards-2015

Nodyn i'r Golygydd

  1. I gael rhagor o wybodaeth, cysylltwch â Sara Jones, Swyddog Cysylltiadau Cyhoeddus a Chyfathrebu, ar 012167 225 108 / 07449 998 478 neu drwy anfon e-bost at sara.f.jones@pcydds.ac.uk