Mae’r dyfodol yn edrych yn ddisglair i Ania Davies, un o raddedigion y BA Actio


05.07.2016

Mae Ania Davies, un o raddedigion y BA Actio, wedi sicrhau swydd gyda Chwmni Theatr Taking Flight ar eu taith Rome and Juliette. Bydd Ania hefyd yn gweithio gyda chynyrchiadau “It’s an Act” yn ystod y Tymor Pantomeim.

Mae Ania yn priodoli ei llwyddiant i'w hamser yn Y Drindod Dewi Sant yng Nghaerfyrddin ac mae’n canmol yn uchel y cwrs BA Actio.

Meddai Ania: “Mae’r 3 blynedd diwethaf yma wedi bod y 3 blynedd gorau yn fy mywyd. Maen nhw wedi bod y 3 blynedd mwyaf addysgol, ysbrydol a phleserus a byddaf yn cario'r profiadau a’r atgofion hyn gyda fi am byth.

“Rwy’ wedi bod yn ffodus iawn ar fy nghwrs i brofi casgliad o fodylau sydd wedi helpu fy ffurfio a’m paratoi ar gyfer fy nyfodol, doed a ddelo.  Rwy’n credu bod y cwrs hwn, yn benodol, yn un ffantastig am fod ganddo rywbeth i gynnig i bawb. O symudiad, perfformiad cerddorol, gwaith sgript, gwaith teledu a radio, astudiaethau Shakespeare, theatr absẃrd, theatr safle penodol, theatr ar daith....mae gan y cwrs hwn y cyfan, a dim ond rhai o’r modylau yw’r rhain.

“O fewn y tair blynedd mae’n anghredadwy i feddwl y gallwch ddysgu cymaint, rwy’n annog pawb sy’n dechrau ar y daith BA Actio i goleddu pob moment, astudio’n galed, ac, yn fwy na dim, mwynhau.   Mae’r tiwtoriaid yn ffantastig gyda’u hanogaeth a’u hysbrydoliaeth, ac maen nhw am i chi lwyddo uwchben popeth arall.

“Bues i’n ffodus i allu rhoi clyweliad am leoliad gwaith gyda Chwmni Theatr Taking Flight sy’n gweithio wrth ochr ein hadran actio yn Y Drindod Dewi Sant Caerfyrddin. Nod Taking Flight yw helpu pobl yn y diwydiant i ragori a hefyd i weithio gyda grwpiau o bobl sydd yn draddodiadol wedi eu tangynrychioli mewn theatr, ffilm a’r teledu.

“Rydym ar hyn o bryd yn gweithio ar gynhyrchiad o Romeo and Juliet, sydd â thro modern cyffrous a mympwyol ar y diwedd. Dechreuodd y daith ar Fehefin 16eg yn Thompsons Park yng Nghaerdydd ac mae’n dal i deithio o gwmpas Cymru a rhannau o Loegr hyd at 1af Awst.”

Mae Cwmni Theatr Taking Flight, yn a drwy’r celfyddydau, yn herio canfyddiadau am bobl sy’n anabl ac sydd â nam ar y synhwyrau.  Maent yn creu theatr hygyrch, integredig a chyffrous.

“Rwy’ wedi bod yn ffodus hefyd i ennill peth gwaith Pantomeim dros y Nadolig gyda chynyrchiadau “It’s an Act” a leolir yn Abertawe, sy’n gyfle cyffrous arall alla' i ddim aros iddo ddechrau.”

Mae BA Actio yn Y Drindod Dewi Sant yng Nghaerfyrddin yn rhaglen arloesol a chyffrous a luniwyd ar gyfer myfyrwyr sy’n dyheu am yrfa yn y diwydiant perfformio. Mae’r radd yn cydbwyso hyfforddiant actio galwedigaethol, astudiaethau cyd-destunol ac archwiliad creadigol o ddamcaniaeth perfformio. Gellid defnyddio’r ystod o sgiliau trosglwyddadwy a chyflwyniadol sydd ar gynnig mewn amrywiaeth o gyd-destunau gwaith.

Am fwy o wybodaeth ewch i http://www.uwtsd.ac.uk/ba-acting/

 

Nodyn i'r Golygydd

  1. Am fwy o wybodaeth cysylltwch â Sara Jones, Swyddog Cyfathrebu a Chysylltiadau Cyhoeddus, ar 01267 225 108 / 07449 998 478 neu drwy’r e-bost at sara.f.jones@uwtsd.ac.uk