Myfyriwr o’r Drindod Dewi Sant dan ystyriaeth i ennill teitl Darpar Ddylunydd Gorau Prydain


04.04.2016

Mae Jordan Budd, myfyriwr BA Dylunio Graffig ym Mhrifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant, wedi’i ddewis ar y rhestr fer o blith dros 200 o ymgeiswyr i fod yn rownd derfynol y gystadleuaeth Darpar Ddylunydd Gorau Prydain.

Nod y gystadleuaeth yw dod o hyd i dalent dylunio ffres, a rhywun sy’n teilyngu’r teitl ‘Darpar Ddylunydd Gorau y DU 2016’. Mae gan Jordan gyfle i ennill £1,000 a chael ei waith wedi’i arddangos ar instantprint.co.uk. Mae’r gystadleuaeth yn cael ei rhedeg gan yr adwerthwr printiau ar-lein instantprint. Gofynnwyd i’r 12 ymgeisydd sydd ar y rhestr fer greu dyluniad newydd ar gyfer ystod o dempledi instantprint.

Meddai Jordan: “Pan welais i fod instantprint yn cynnal y gystadleuaeth, roeddwn i’n gwybod bod rhaid imi roi cynnig arni. Penderfynais anfon y cyflwyniad roeddwn wedi’i lunio ar gyfer yr arddangosfa frandio Dylunio Graffig yn fy nhrydedd flwyddyn. Cyflwynais i’r gwaith hwn i’r gystadleuaeth oherwydd dyna sy’n fy nghynrychioli i orau, yn fy marn i, a’r math o ddylunio rwy’n ei fwynhau. Rwy’n cael fy nylanwadu’n gryf gan ddelweddaeth o’r ffair a’r syrcas; rwy’n teimlo bod hynny’n amlwg yn y darn hwn.

“Mae fy nyluniad yn edrych ar y cam nesaf i ddylunwyr yn dilyn eu cwrs prifysgol. Mae’r darlun o’r llaw yn torri trwodd ac yn cynnig ysgwyd llaw yn dynodi graddedigion yn torri cylch y system raddio, gan ddod i ben y ffordd ac yn dweud helo wrth y cyflogwr, y cleient a’r cyfle nesaf sy’n dod ar eu traws. Mae hyn yn egluro prif deitl y poster, Y Genhedlaeth Newydd.

“Ni allaf fynegi cymaint rwy wedi dysgu a mwynhau ar y cwrs BA Dylunio Graffig yn y Drindod Dewi Sant. Mae wedi bod yn gwrs perffaith i mi. Mae wedi newid y ffordd rwy’n meddwl am ddylunio a sut i’w gymhwyso er gwell. Mae’r cwrs yn rhoi’r holl offer sydd ei angen arnoch i lwyddo a’r gallu i arbrofi. Mae’r penrhyddid i wneud fel y mynnoch yn eich gwaith yn rhywbeth sy’n arbennig iawn am y cwrs. Ni allwn ofyn am ddarlithwyr gwell sy’n treulio’u holl amser yn helpu ac yn annog eu holl fyfyrwyr.”

Meddai Donna Williams, Cyfarwyddwr Cwrs BA Dylunio Graffig:  “Rydym wrth ein bodd bod Jordan wedi’i gynnwys ar y rhestr fer ar gyfer gwobr instantprint, Darpar Ddylunydd Gorau Prydain.  Mae gwaith Jordan yn cael ei ddylanwadu gan ei hoffter o Graffeg a Darlunio ac mae wedi integreiddio’r arddull hon yn hyfryd yn ei Broffil Dylunio.  Mae wedi bod yn fyfyriwr ymroddedig, creadigol, proffesiynol, gwych i’w gael ar ein cwrs. Dymunwn y gorau iddo yn y rownd derfynol.” 

Panel o arbenigwyr o’r diwydiant fydd yn beirniadu’r rownd derfynol: Jim Thacker, Golygydd y cylchgrawn Computer Arts; Pete Rope, Sylfaenydd yr asiantaeth dylunio digidol ArtScience, ac Andy Duke, Pennaeth Dylunio yn yr asiantaeth marchnata digidol Stickyeyes.

Meddai James Kinsella, cyd-berchennog instantprint: “Fel gyda nifer o yrfaoedd, bydd eich portffolio yn eich helpu i gyflwyno eich gwaith i ddarpar gyflogwr a dangos iddynt pa mor greadigol a thalentog ydych chi. Wrth argraffu taflenni, pamffledi a baneri rholio ar gyfer ein cwsmeriaid, rydym yn gweld nifer o ddyluniadau gwych ar lawr yr ystafell brintio, a gwnaeth hynny inni feddwl cymaint o dalent sydd allan yno nad yw’n cael ei gweld.

“Mae’r 12 dyluniad yn y rownd derfynol yn wych, ac yn enghraifft o faint o dalent sydd allan yno. Pob lwc i bawb yn y rownd derfynol gyda cham nesaf y gystadleuaeth – edrychwn ymlaen at weld y templedi rydych wedi’u dylunio.”

Mae Dylunio Graffig yn y Drindod Dewi Sant yn ymwneud â dylunio cyfathrebu gweledol effeithiol. Mae’n ymwneud â'r angen i gyfathrebu rhywbeth i unigolion neu grwpiau o bobl neu sefydliadau trwy ddulliau graffig. Mae’r dylunydd graffig yn creu, yn trin ac yn rhoi ffurf weledol i eiriau a delweddaeth er mwyn hysbysu, perswadio, plesio a phryfocio.

I gael rhagor o wybodaeth ewch i http://www.uwtsd.ac.uk/ba-graphic-design/

I gael rhagor o wybodaeth am Darpar Ddylunydd Gorau y DU ewchi i https://www.instantprint.co.uk/britains-best-budding-designer-2016 

Nodyn i'r Golygydd

  1. I gael rhagor o wybodaeth, cysylltwch â Sara Jones, Swyddog Cysylltiadau Cyhoeddus a Chyfathrebu, ar 07449 998 478 neu drwy anfon e-bost at sara.f.jones@pcydds.ac.uk