Myfyriwr o’r Drindod Dewi Sant yn cwblhau dros 1,000 o oriau o waith gwirfoddol


22.07.2016

Mae Lewis Mason, myfyriwr BA Gwasanaeth Cyhoeddus, a raddiodd heddiw o’r Drindod Dewi Sant Abertawe, wedi rhoi dros 1,000 o oriau o'i amser er mwyn gwneud gwaith gwirfoddol. 

Dechreuodd Lewis yn Y Drindod Dewi Sant yn fyfyriwr HND (Diploma Cenedlaethol Uwch) yn 2013, a lwyddodd yn 2015 ac aeth ymlaen wedyn i raddau’r drydedd flwyddyn.

Meddai’r Cydlynydd Gwasanaethau Cyhoeddus, Bronwen Williams:: "Rydym wedi gweld Lewis yn magu hyder ac aeddfedrwydd yn ystod ei gyfnod yn y Brifysgol. Mae Lewis wedi ei fwrw ei hun i bob agwedd ar fywyd y Brifysgol, gan fod yn gynrychiolydd dosbarth a gwirfoddolwr ar gyfer METPOL a Gwasanaeth Tân Canolbarth a Gorllewin Cymru ar gynllun gwirfoddolwyr y Brifysgol, METFIRE.  

"Mae Lewis wedi helpu i redeg nifer o gyrsiau Phoenix, gweithio gyda phobl ifanc ddifreintiedig ac agored i niwed. Mae Lewis hefyd yn wirfoddolwr ar gyfer Ambiwlans Sant Ioan. Yn y tair blynedd y bu Lewis yn Y Drindod Dewi Sant cwblhaodd dros 1,000 o oriau o waith gwirfoddol ac mae hynny'n gamp anhygoel.

"Bu Lewis yn fyfyriwr ysbrydoledig, nid oes llawer o bobl ifanc fyddai'n rhoi cymaint o'u hamser yn rhad ac am ddim i helpu’r gymuned. Oherwydd ei waith caled a’i ymrwymiad, mae Lewis wedi sicrhau swydd gyda Charchar Caerdydd yn OSG. Rydym yn falch iawn o Lewis a'r cyfan y mae wedi ei gyflawni gyda ni yn Y Drindod Dewi Sant. Mae’n enghraifft ardderchog o unigolyn a aeth amdani ac sydd wedi rhagori mewn modd arbennig."

Mae’r radd Gwasanaethau Cyhoeddus yn darparu addysg alwedigaethol i baratoi graddedigion ar gyfer gyrfa yn y proffesiynau Gwasanaethau Cyhoeddus. Mae'r rhaglen yn diwallu anghenion darpar swyddogion gwasanaethau cyhoeddus mewn lifrai, gweithwyr proffesiynol cymorth a gweinyddol ac yn rhoi i fyfyrwyr y wybodaeth a’r sgiliau ar gyfer gweithio’n llwyddiannus yn y proffesiynau gwasanaethau cyhoeddus.