Myfyriwr yn y Drindod Dewi Sant ar restr fer Ysgoloriaeth Celf, Dylunio a Thechnoleg


01.06.2016

Roedd myfyriwr o Goleg Celf Abertawe ar y rhestr fer am ysgoloriaeth bwysig yn Eisteddfod yr Urdd. 

Roedd Tomos Sparnon, myfyriwr yn y flwyddyn gyntaf ar y radd BA Celf Gain: Stiwdio, Safle a Chyd-destun, ar restr fer yr Ysgoloriaeth Celf, Dylunio a Thechnoleg am y gwaith mwyaf addawol gan unigolion 18 -25 oed.  Mae’n bosibl gweld gwaith Tomos yn y babell Celf a Chrefft ar faes yr Eisteddfod.

Mae Tomos yn astudio BA Celf Gain: Stiwdio, Safle a Chyd-destun drwy gyfrwng y Gymraeg ac mae’n cael cefnogaeth gan y Coleg Cymraeg Cenedlaethol.  

Meddai Tomos:  “Mae cyrraedd rhestr fer yr Ysgoloriaeth Gelf yn Eisteddfod yr Urdd yn anrhydedd fawr.  Mae'n wobr flaenllaw iawn yng Nghymru ac mae cael fy ngwaith wedi’i arddangos yn y babell Celf a Chrefft yn gyfle mawr, oherwydd bydd cynifer o bobl yn ei weld ef.  Mae arddangos fy ngwaith yng Nghymru a thrwy gyfrwng y Gymraeg yn bwysig iawn i mi.” 

Mae Eisteddfod yr Urdd yn cynnig mwy na 160 o gystadlaethau mewn celf, dylunio a thechnoleg, gan amrywio o waith 2D a 3D i gerameg, gemwaith, ffotograffiaeth a dylunio gyda chymorth cyfrifiadur.

Meddai Gwenllian Beynon: “Rwy’n hapus iawn fod Tomos wedi cyrraedd rhestr fer y gystadleuaeth bwysig hon, mae’n llwyddiant ardderchog.   Mae'n wych gweld myfyriwr o Goleg Celf Abertawe yn llwyddo yn y byd celf yng Nghymru.”

Yn ddiweddar penodwyd Gwenllian Beynon yn Gydlynydd Cymraeg: Celf a Dylunio i’r gyfadran, gan oruchwylio’r gwaith o ddatblygu darpariaeth cyfrwng Cymraeg o fewn y Gyfadran Celf a Dylunio yn Y Drindod Dewi Sant.  Mae Gwenllian yn aelod o staff gyda’r Coleg Cymraeg Cenedlaethol.

Mae BA Celf Gain: Stiwdio, Safle a Chyd-destun yn gwrs newydd a luniwyd er mwyn diwallu galwadau myfyrwyr a chyflogwyr drwy ddarparu dulliau mwy ehangol wrth astudio ac arfer Celf Gain.  

Mae'r cwrs yn rhoi cyfle i fyfyrwyr weithio ochr yn ochr ag artistiaid a darlithwyr o fri rhyngwladol i archwilio arfer celf gain gyfoes, maes sy’n ehangu ac yn esblygu byth a hefyd.  Mae’r cwrs hwn yn creu amgylchedd dysgu lle ceir sbectrwm eang o gyfleoedd rhyngddisgyblaethol.  Mae’r cyswllt hwn rhwng cysyniad a chyfrwng yn nodwedd sylfaenol o'r cwrs Celf Gain yn Y Drindod Dewi Sant Abertawe.   

I gael rhagor o wybodaeth ewch i http://www.uwtsd.ac.uk/cy/cyfadran-celf-a-dylunio/

Nodyn i'r Golygydd

  1. I gael rhagor o wybodaeth, cysylltwch â Sara Jones, Swyddog Cysylltiadau Cyhoeddus a Chyfathrebu ar 01267 225 108 / 07449 998 478 neu drwy anfon e-bost at sara.f.jones@pcydds.ac.uk