Myfyrwyr Academi Llais Ryngwladol Cymru yn dangos eu doniau yn Llundain


18.01.2016

Bydd myfyrwyr o Academi Llais Ryngwladol Cymru (WIAV) a leolir yng Nghaerdydd yn perfformio yn Llundain y mis hwn, gan ddangos eu doniau lleisiol yn lleoliad hardd Eglwys Sant Paul (neu’r Actors’ Church) yn ardal Covent Garden o’r ddinas.

Bydd y gyngerdd, a gynhelir am 1pm ddydd Iau, Ionawr 28ain, yn rhoi cyfle i gynulleidfaoedd glywed y lleisiau ifanc gwych sy'n cael eu meithrin gan Gyfarwyddwr WIAV, y seren opera o fri, Dennis O'Neill.

Mae WIAV yn sefydliad o'r radd flaenaf sy'n dewis nifer cyfyngedig o fyfyrwyr opera proffesiynol - o bob cwr o'r byd - i ddod ac astudio yn ei ganolfan yng Nghaerdydd bob blwyddyn. Mae nifer fach o gantorion o’r safon uchaf, sydd ar gychwyn eu gyrfaoedd proffesiynol, yn cael eu dewis i ddod i WIAV i ddatblygu’u doniau er mwyn cyrraedd y safonau proffesiynol uchaf. Mae pawb sy'n astudio'r llais yn yr Academi yn dilyn cwrs MA mewn Astudiaethau Lleisiol Uwch.

Yn rhan o Brifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant, mae myfyrwyr WIAV yn cael y cyfle i symud ymlaen gyda'u hastudiaethau ac i ddatblygu’u lleisiau o dan arweiniad Dennis O’Neill a'i staff hyfforddi hynod brofiadol. Mae ymgynghorwyr lleisiol nodedig hefyd yn ymweld â WIAV yn rheolaidd, gan gynnwys y Fonesig Kiri Te Kanawa (Llywydd WIAV), Susan Bullock, Ryland Davies, Della Jones a Joyce Fieldsend.

Tra'n astudio yn WIAV, mae myfyrwyr yn cael y cyfle i ganolbwyntio ar arddull a thechneg leisiol uwch. Mae WIAV yn ganolfan ragoriaeth ac mae'n rhoi cyfle i fyfyrwyr baratoi ar gyfer yr her o weithio ar lwyfan byd eang sy’n hynod gyffrous ond eto’n llym dros ben. Ethos sylfaenol yr Academi yw darparu techneg gadarn gyda dealltwriaeth ieithyddol ac arddull.

Mae’r criw o fyfyrwyr sy’n astudio yn WIAV eleni – bob yn a ddewiswyd gan Dennis O'Neill - yn dod o bedwar ban byd, o wledydd fel Awstralia, Seland Newydd, yr Unol Daleithiau, De Affrica, Korea, Rwsia, yr Eidal, Lloegr a Chymru.

Fel rhan o'u cwrs, mae myfyrwyr yn perfformio'n rheolaidd mewn amryw o leoliadau ac mewn amryw o ddigwyddiadau - a’r gyngerdd hon yn Eglwys Sant Paul yw eu cyngerdd cyntaf yn Llundain hyd yn hyn.

Yn cyflwyno detholiad o unawdau ac ariâu o rai o operâu mwyaf poblogaidd y byd, mae'r myfyrwyr yn sicr o blesio'r gynulleidfa gyda'u lleisiau rhyfeddol a’u perfformiadau syfrdanol.

Am gyfle i glywed rhai o leisiau ifanc mwyaf addawol y byd yn perfformio yn Llundain, ewch draw i Eglwys Sant Paul yn Covent Garden am 1pm ddydd Dydd Iau 28 Ionawr. Mae mynediad yn rhad ac am ddim.

Mae gwybodaeth bellach am WIAV ar gael drwy ymweld â http://www.uwtsd.ac.uk/cy/wiav/amdano-wiav/

Ceir mwy o wybodaeth am y myfyrwyr sy'n astudio ar WIAV yma: http://www.uwtsd.ac.uk/wiav/meet-the-students-/

Gwybodaeth Bellach

  1. Am wybodaeth bellach cysylltwch â Sian-Elin Davies sian-elin.davies@uwtsd.ac.uk / 01267 676908 / 07449 998476