Myfyrwyr Coleg Celf Abertawe yn Arddangos yng Nghynulliad Cymru


13.01.2016

Mae arddangosfa o waith celf gan fyfyrwyr a graddedigion diweddar Coleg Celf Abertawe, Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant, yn cael ei chynnal yng Nghynulliad Cymru.

Mae Ail-ddychmygu Safleoedd yn cael ei harddangos yn adeilad Tŷ Hywel, Cynulliad Cymru ym Mae Caerdydd o fis Ionawr i fis Ebrill 2016.  Yn thema i’r arddangosfa y mae arwyddocâd ffisegol a symbolaidd tirlun ac amgylchedd.  

Mae Ail-ddychmygu Safleoedd yn ymgorffori archwiliad o safleoedd wedi’u dad-diriogaethu ynghyd â dulliau cyfoes yng nghyswllt paentio tirlun Cymru, drwy ddefnydd arloesol o ddeunyddiau a godwyd yn uniongyrchol o’r dirwedd, deunyddiau megis pridd, copr, siâl a sialc sy’n creu dolenni diriaethol â lleoliadau penodol.  

Mae’n cynnwys nifer o weithiau celf sy’n adfyfyrio ar ganfyddiadau o dirwedd ffisegol a thirlun diwylliannol Cymru.  Mae’r gweithiau celf hyn yn cynnwys cynrychioliadau o ddeunyddiau organig a gynhyrchwyd gan ddefnyddio technolegau digidol ynghyd ag ail-ddychmygu’r genhinen bedr; ail-ddychmygu dadelfennol sy'n ceisio sefydlu ymateb o’r 21ain Ganrif i’r cysyniad o symbolaeth ddiwylliannol.  

Mae’r gweithiau celf sy’n rhan o’r arddangosfa hon wedi deillio o berthynas hir â deunyddiau ffisegol a chysyniadol sy’n adlewyrchu’r prosesau canfyddiadol a gwybyddol y mae myfyrwyr Coleg Celf Abertawe yn ymwneud â nhw.  

Mae Ail-ddychmygu Safleoedd yn cynnwys gweithiau gan Hannah Downing, Claire Francis, Donna Rae Jones, Scott Mackenzie, Myles Mansfield, Leah Meredith, Elliot Mudd a Jax Robinson.

Nodyn i'r Golygydd

  1. I gael rhagor o wybodaeth mae croeso i chi gysylltu â Sara Jones, Swyddog Cysylltiadau Cyhoeddus a Chyfathrebu, ar 01267225108/ 07449 998 478 neu anfonwch e-bost at: sara.f.jones@uwtsd.ac.uk