Myfyrwyr Coleg Celf Abertawe yn dylunio tlysau ar gyfer seremoni wobrwyo genedlaethol


22.02.2016

Mae Myfyrwyr Sylfaen Celf a Dylunio sy’n astudio yng Ngholeg Celf Abertawe, rhan o Brifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant, wedi dylunio a chreu Gwobrau’r Selar, o dan gyfarwyddyd Gwenllian Beynon, Cydlynydd Cymraeg:  Celf a Dylunio'r Gyfadran.

Cynhaliwyd Gwobrau’r Selar nos Wener, Chwefror 20  yn Aberystwyth.

Mae Gwobrau’r Selar yn seremoni wobrwyo a gydnabyddir yn genedlaethol, a drefnir gan y cylchgrawn cerddoriaeth Gymraeg gyfoes, 'Y Selar'. 

Ar ôl i fyfyrwyr Celf a Dylunio Y Drindod Dewi Sant ddylunio a chynhyrchu Gwobrau’r Selar llynedd, cafodd myfyrwyr YDDS eu dewis unwaith eto i gynhyrchu’r gwobrau ar gyfer seremoni eleni.

Bu nifer o fyfyrwyr Sylfaen Celf a Dylunio yn gweithio ar ddyluniadau’r gwobrau. Cynhyrchwyd y Gwobrau gan ddefnyddio cyfleusterau o’r radd flaenaf ynghyd â chefnogaeth staff Coleg Celf Abertawe.

Cyflwynwyd nifer o ddyluniadau gan y myfyrwyr i’w dewis, a chynhyrchwyd y dyluniad buddugol gan Jo Ellis.

Meddai Gwenllian Beynon: “Rydyn ni’n falch dros ben o allu gweithio gyda Gwobrau’r Selar unwaith eto eleni. Roedd yn gyfle arbennig i’r myfyrwyr llynedd ac roeddwn i’n hapus iawn gweld y gwobrau yn ymddangos yn yr Eisteddfod Genedlaethol mewn gwahanol fannau.  Mae hwn yn gyfle ardderchog i’n myfyrwyr ni weithio ar brosiectau go iawn.”

Yn ddiweddar penodwyd Gwenllian Beynon yn Gydlynydd Cymraeg: Celf a Dylunio’r gyfadran,  gan oruchwylio datblygiad y ddarpariaeth cyfrwng Cymraeg i’r holl fyfyrwyr yn y Gyfadran Celf a Dylunio. Mae Gwenllian yn aelod o’r staff gyda’r Coleg Cymraeg Cenedlaethol.

Dywedodd Tony Alexander, myfyriwr Celf a Dylunio Sylfaen: "Mae dylunio'r gwobrau wedi bod yn brofiad gwych. Fe wnaethom ddylunio cynlluniau a oedd yn addas ar gyfer gweithgynhyrchu o fewn gweithdai'r Brifysgol. Roedd y profiad cyfan yn ddiddorol iawn ac yn addysgiadol.  Rydym yn gobeithio y bydd yr enillwyr yn mwynhau canlyniadau ein gwaith."

Mae’r cwrs Sylfaen Tystysgrif Addysg Uwch Celf a Dylunio yn gosod seiliau ar gyfer astudio celf a dylunio. O’r herwydd, dyma’r llwybr dewisol ar gyfer astudio arbenigol o fewn addysg uwch. Mae’r rhaglen yn weledol ac yn ymarferol yn bennaf, gydag elfennau o waith ysgrifenedig sy’n datblygu dealltwriaeth myfyrwyr o gysyniad, cyd-destunau a gwneud.

Roedd gan y Brifysgol bartneriaeth ehangach gyda’r gwobrau wrth i Ysgol Ffilm a Chyfryngau Digidol y Drindod Dewi Sant noddi bwth fideo yn ystod y digwyddiad a Choleg Ceredigion yn noddi'r wobr am Offerynnwr Gorau, a ddyfarnwyd i Gwilym Bowen Rhys.

"Mae Coleg Ceredigion yn falch o gefnogi'r digwyddiad gwych hwn sy'n dathlu'r gorau mewn cerddoriaeth Gymreig." meddai Rhys Huws o Goleg Ceredigion a gyflwynodd y wobr.

"Dyma'r drydedd flwyddyn rydym wedi noddi Gwobrau'r Selar, ac mae'n wych i Geredigion gynnal un o’r nosweithiau pwysicaf yn y calendr gerddoriaeth Gymraeg. Rydym yn falch o allu cefnogi cenhedlaeth newydd o artistiaid a helpu i feithrin y  gerddoriaeth."

Meddai Owain Schiavone, Uwch golygydd Y Selar:

"Rydym yn falch iawn o gael Coleg Ceredigion yn noddi ni eto eleni am wobr yr 'Offerynnwr Gorau'. Mae'r digwyddiad hwn yn un sydd o ddiddordeb arbennig i bobl ifanc, gan fod y gwobrau wedi ymsefydlu yng Ngheredigion, mae'n wych i gael sefydliad addysg bellach megis Coleg Ceredigion yn ein cefnogi unwaith eto, rhywbeth yr ydym yn gwerthfawrogi yn fawr iawn.

"Rydym hefyd yn ddiolchgar i fyfyrwyr Celf a Dylunio yng Ngholeg  Celf Abertawe, Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant, am greu'r tlysau ar gyfer y gwobrau eto eleni. Roeddem yn awyddus i’r gwobrau fod yn weithiau celf wreiddiol gydag ymdeimlad o hunaniaeth Gymreig, roedden yn gwybod y byddai'r dasg mewn dwylo diogel gyda’r myfyrwyr. Mae dyluniad y gwobrau eleni yn unigryw a gwreiddiol, ac rwy'n siŵr y bydd yr enillwyr yn eu trysori."

Dywedodd Pennaeth Coleg Ceredigion, Jacqui Wetherburn,: "Rydym wrth ein bodd i fod yn noddi Gwobrau’r Selar, sydd yn tynnu sylw at y dalent enfawr sydd gennym yng Nghymru. Mae’r dathliad o’r Gymraeg mewn cerddoriaeth a chân yn ganolog i'n diwylliant a'n treftadaeth, mae’n bwysig pwysleisio pwysigrwydd y wobr hon, sy’n parhau'r traddodiad ar draws ystod o arddulliau cerddorol ac yn darparu llwyfan i berfformwyr ifanc.”

Nodyn i'r Golygydd

  1. I gael rhagor o wybodaeth, cysylltwch â Sara Jones, Swyddog Cysylltiadau Cyhoeddus a Chyfathrebu, ar 01267 225 108 / 07449 998 478 neu drwy anfon e-bost at sara.f.jones@pcydds.ac.uk