Myfyrwyr Dylunio Theatr o'r Drindod Dewi Sant yn dod â chrocodeil barus Roald Dahl yn fyw


20.09.2016

Cafodd myfyrwyr cwrs BA Dylunio a Chynhyrchu Theatr o Brifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant yng Nghaerfyrddin y profiad anhygoel o fod yn rhan o ddathliadau 'Dinas yr Annisgwyl' Roald Dahl y penwythnos diwethaf - digwyddiad i ddathlu canmlwyddiant Roald Dahl yng Nghaerdydd.

Fe wnaeth yr hyn a ddechreuodd fel prosiect ar gyfer un o fodylau'r cwrs ddatblygu i fod yn brosiect byw gwych gyda’r Brifysgol yn gweithio gyda phartneriaid o fri gan gynnwys National Theatre Wales a Chanolfan Mileniwm Cymru.

Yn wreiddiol, fe wnaeth y myfyrwyr gael eu gosod â’r dasg o edrych ar sut i ddylunio ar gyfer darnau heriol o destun ac aethant ati i archwilio gwaith Roald Dahl, cyn penderfynu ar y llyfr, Y Crocodeil Anferthol.

Fe gynlluniodd ac adeiladodd y myfyrwyr grocodeil 12 troedfedd anferth fel rhan o'r modiwl ac fe gafodd y bwystfil ei weld gan y Rheolwr Cynhyrchu, Jacob Gough o National Theatre Wales a oedd hefyd yn digwydd bod yn gweithio ar 'Ddinas y Annisgwyl.'

Fe wnaeth safon gwaith y myfyrwyr greu cryn argraff ar Jacob ac fe wahoddwyd y myfyrwyr  i gymryd rhan yn y prosiect canmlwyddiant, gan ofyn iddynt greu pyped crocodeil yn seiliedig ar eu gwaith blaenorol fel rhan o ddathliad Roald Dahl o dan gyfarwyddiaeth greadigol Nigel Jamieson,  y person a gyfarwyddodd seremoni agoriadol Gemau Olympaidd Haf Sydney 2000.

"Mae hwn wedi bod yn brosiect gwych i'n myfyrwyr a’n graddedigion i fod yn rhan ohono, dwi mor falch o'u gwaith a'u hymrwymiad," meddai  darlithydd y cwrs BA Dylunio a Chynhyrchu Theatr, Stacey-Jo Atkinson.

"Roedd yn fraint fawr i ni fod yn rhan o ddigwyddiad mor eiconig ac y mae’r profiad mae ein myfyrwyr a'n graddedigion wedi ennill wedi bod yn amhrisiadwy."

Fe ddaeth y myfyrwyr ‘nol i Gaerfyrddin dros eu gwyliau haf i weithio yn y gweithdy golygfaol yn ystod mis Awst i gynllunio ac adeiladu pyped crocodeil newydd ar gyfer y digwyddiad canmlwyddiant, o dan gyfarwyddyd y darlithydd Adeiladwaith Golygfaol a’r rheolwr cynhyrchu, Dave Atkinson a’r wneuthurwraig pypedau proffesiynol, Jess Jones.

Yn ogystal â gweithio ar y crocodeil - oedd yn eistedd yn falch ar y wal Castell Caerdydd – buodd dau o fyfyrwyr cyfredol a dau o raddedigion y cwrs BA Dylunio a Chynhyrchu Theatr ar leoliad yng Nghaerdydd fel rhan o'r prosiect.

Cafodd y myfyrwyr ail-flwyddyn, Hadley Taylor a Katie King eu dewis i fod ar brofiad gwaith ar 'Ddinas yr Annisgwyl' - Hadley fel Rheolwr Cynhyrchu Cynorthwyol a Katie fel Galwr Sioe.   Cafodd dwy o raddedigion diweddar y cwrs hefyd gyfle i weithio ar y digwyddiad - Becca Moore fel Rheolwr Llwyfan Cynorthwyol a Becky Ellard yn yr adran gwisgoedd.

Fe wnaeth Hadley Taylor fwynhau pob eiliad o'i amser yn gweithio ar y dathliadau Roald Dahl gan weld yr holl brofiad fel cyfnod amhrisiadwy:

"Mae gweithio gyda National Theatre Wales ar 'Dinas yr Annisgwyl' wedi bod yn gyfle enfawr i mi ac rwy’ wedi bod wrth fy modd yn gweithio ar y digwyddiad," meddai Hadley. "Mae wedi rhoi cyfle i weithio ar bethau nad wyf wedi profi o'r blaen. Nid yn unig wnaeth y profiad fy ngwthio i yn bersonol ond fe wnaeth y digwyddiad ei hun wthio terfynau theatr.  Fe wnes i hefyd gyfarfod a gweithio gyda phobl newydd a chyffrous,  gweithwyr proffesiynol sydd yn uchel eu parch - mae wedi bod yn gyfle i mi hyn gael fy enw allan yno yn y diwydiant ac yn y pen draw, rwy’n siŵr y bydd yn gwella fy rhagolygon gyrfa. Fe wnes i fwynhau gweithio ar y digwyddiad ac roeddwn yn edrych ymlaen at weld y cyfan yn dod ynghyd - yn ogystal ag ymateb y gynulleidfa! "

Mae Katie King yn cytuno’n gryf bod y cyfleoedd y mae hi a'i chyd-fyfyrwyr wedi’u cael yn eu help i’w paratoi ar gyfer y dyfodol:

"Fel myfyrwraig ail flwyddyn ar y cwrs BA Dylunio a Chynhyrchu Theatr mae wedi bod yn anhygoel i gael y cyfle i fod ar leoliad gyda National Theatre Wales fel rhan o 'Ddinas y Annisgwyl' yng Nghaerdydd," meddai Katie.

"Mae'r cwrs wedi fy helpu i ehangu fy ngwybodaeth, dealltwriaeth a phrofiad mewn amrywiaeth o elfennau theatrig. Rwy'n edrych ymlaen yn fawr at fy nhrydedd flwyddyn yn Y Drindod Dewi Sant, lle byddaf yn gallu rhoi ar waith yr holl wybodaeth, y sgiliau a'r profiadau rwy’ wedi ennill."

I gael rhagor o wybodaeth am y cwrs BA(Anrh) BA Dylunio a Chynhyrchu Theatr sydd wedi’i leoli ar gampws y Brifysgol yng Nghaerfyrddin, cysylltwch gyda Stacey-Jo Atkinson drwy e-bostio s.atkinson@uwtsd.ac.uk neu ewch i dudalennau’r cwrs ar Twitter ac Instagram  UWTSD_perf_arts