Myfyrwyr Y Drindod Dewi Sant yn ymweliad â Pharc Arloesi BRE


08.06.2016

Yn ddiweddar, cafodd grŵp o fyfyrwyr ail flwyddyn BSc Rheoli Prosiectau ac Adeiladu, BSc Arolygu Adeiladau a BSc Technoleg Bensaernïol gyfle i ymweld â Pharc Arloesi BRE yn Watford. 

Cafodd y myfyrwyr gyfle i ymweld a gweld yr atebion arloesol diweddaraf ym maes adeiladau a chynaliadwyedd. Ymhlith yr enghreifftiau a ddangosir yn arddangosfa Parc Arloesedd BRE mae gwelliannau o ran effeithlonrwydd ynni, lleihau deunyddiau neu wastraff ynni.

Ym Mharc Arloesi BRE gwelir atebion gwahanol ar gyfer tai a mannau cyhoeddus gyda deunyddiau, cynhyrchion a thechnolegau carbon isel. Yma ceir rhai o adeiladau a thirweddau mwyaf cynaliadwy'r byd. Mae hefyd yn safle ymchwil pwysig iawn gyda’r atebion arloesol diweddaraf.

Defnyddir gwahanol gynhyrchion a deunyddiau newydd ar gyfer inswleiddio, gwella nodweddion ar gyfer toeon, ffasadau a pharwydydd. Roedd hefyd atebion ar gyfer tai fforddiadwy, cynaliadwy, megis Tigh Grian a Userhuus, gan ddefnyddio systemau adeiladu deallus a paneli wedi eu cydosod ar gyfer adeiladu ar gyflymder. Gwelwyd hefyd systemau awyru adfer gwres a gwresogyddion panel trydan ar y wal sy’n uchel eu heffeithlonrwydd. Roedd yr holl arddangosfeydd yn helpu’r fyfyrwyr i ddysgu.

Aeth y myfyrwyr i gyflwyniad cychwynnol y Parc ac wedyn fe’u tywyswyd o gwmpas am 2 awr. Trefnwyd y daith gan yr Ysgol Pensaernïaeth, Amgylcheddau Adeiledig a Naturiol, yn y Gyfadran Pensaernïaeth, Cyfrifiadureg a Pheirianneg.

Roedd y daith wedi ei rhaglennu oddi mewn i’r modwl ar gyfer Cynllun Adeiladu Newydd BREEAM UK a addysgir gan yr Ysgol Pensaernïaeth, Amgylcheddau Naturiol ac Adeiledig. Trwy’r modwl hwn, caiff myfyrwyr gyfle i ennill cymhwyster er mwyn bod yn Asesydd BREEAM yn y dyfodol.

I gael rhagor o wybodaeth ewch i: http://www.uwtsd.ac.uk/face/ 

http://ipark.bre.co.uk/parks/england

I gael rhagor o wybodaeth: cysylltwch â Juan A. Ferriz-Papi Juan.ferriz-papi@uwtsd.ac.uk

Nodyn i'r Golygydd

1. I gael rhagor o wybodaeth, cysylltwch â Sara Jones, Swyddog Cysylltiadau Cyhoeddus a Chyfathrebu, ar 07449 998 478 neu drwy’r e-bost ar sara.f.jones@uwtsd.ac.uk