Myfyrwyr YDDS yn cyflwyno Macbeth


02.03.2016

Mi fydd myfyrwyr Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant (YDDS) yn cyflwyno 'Macbeth' o'r Halliwell yng Nghaerfyrddin ar y 3ydd 4ydd a 5ed o Fawrth.

Ar y 3ydd o Fawrth am 7yh fydd y cynhyrchiad gan fyfyrwyr BA Actio a BA Dylunio a Chynhyrchu yn ymestyn ar draws y byd drwy 'Howlround TV'. http://howlround.com/livestreaming-peformance-of-macbeth-at-university-of-wales-trinity-saint-david-thurs-march-3

“Stars, hide your fires; Let not light see my black and deep desires.”

Caiff milwr arwrol ei lygru a’i ddifa gan uchelgais pan awgrymir bod gorsedd Yr Alban o fewn ei gyrraedd. Mae Macbeth yn stori ddiamser am lygru, ac am y da’n troi’n ddrwg.

Bydd y cynhyrchiad deinamig a newydd hwn, a gyfarwyddir gan Bruce Guthrie yn apelio i’r rheiny sy’n edmygu’r bardd sydd heb ddal dim yn ôl wrth ailadrodd y stori boblogaidd a ffyrnig hon.

Perfformiadau

Dydd Iau 3 Mawrth – 7yh

Dydd Gwener 4 Mawrth – 1yp Dydd Gwener 4 Mawrth – 7yh 

Dydd Sadwrn 5 Mawrth – 1yp  Dydd Sadwrn 4 Mawrth – 7yh