Noson Wybodaeth Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant ar gyfer Ardal Arloesi Glannau Abertawe


30.08.2016

Cynhelir noson wybodaeth i rannu cynlluniau ar gyfer Ardal Arloesi Glannau Abertawe £300 miliwn newydd Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant. Cynhelir y digwyddiad yn adeilad Technium 2 yn SA1 nos Iau, 8 Medi o 5pm i 7pm. 

Gwahoddir trigolion a busnesau lleol i ddysgu mwy am y cynlluniau ar gyfer canolfan arloesi newydd y Brifysgol yn SA1.   Bydd y datblygiad canol dinas byrlymus hwn yn creu cymdogaeth ddysgu newydd yn Abertawe, gan gysylltu addysg â busnes, arloesi a mentergarwch.  Mae Cam Un y gwaith adeiladu ar fin cychwyn yn yr hydref, a dylai’r safle fod yn weithredol ar ddechrau’r flwyddyn academaidd yn 2018.

Meddai Ray Selby, Cyfarwyddwr Prosiect y Drindod Dewi Sant: “Rydym ni’n llawn cyffro wrth ddod â’r datblygiad uchelgeisiol newydd hwn yn ei flaen, datblygiad a fydd yn arwain at greu cymdogaeth ddysgu fyrlymus ac integredig newydd yn ardal SA1 y Glannau yn y ddinas.  Bydd gweledigaeth y Brifysgol ar gyfer y datblygiad hwn yn creu dechreuad newydd i SA1, wedi’i wreiddio yn nhreftadaeth y ddinas a’i yrru yn ei flaen gan arloesi.  Bydd hyn yn bosibl yn sgil cydweithio a phartneriaeth â chymunedau, busnesau a diwydiant lleol, staff a myfyrwyr y Brifysgol, yn ogystal â Llywodraeth Cymru a Dinas a Sir Abertawe.”

Cynhelir y noson wybodaeth yn rhan o ymrwymiad y Brifysgol i weithio'n agos â’r cymunedau preswyl a busnes lleol.  Sesiwn alw heibio anffurfiol fydd y noson wybodaeth lle gall pobl ddysgu mwy am y datblygiad.  Bydd staff y Brifysgol, penseiri Stride Treglown a chynrychiolwyr y cwmni adeiladu, Kier, wrth law i ateb cwestiynau.

Nodyn i'r Golygydd

Lleoliad y Digwyddiad:

Ystafell Gynadledda Technium 2

Heol y Brenin

Abertawe

SA1 8PJ

Gwybodaeth Bellach

I gael rhagor o wybodaeth cysylltwch â Jenny Harding neu Natasha Fulford drwy e-bost yn Jenny@mgbpr.co.uk neu Natasha@mgbpr.com neu ffoniwch 01792 460200