OPRA Cymru yn perfformio Deigryn yn y Dirgel


09.03.2016

Bydd OPRA Cymru yn ymweld â'r Llwyfan yng Nghaerfyrddin ar y 12 o Fawrth  2016 am 7.30yh ar gyfer ei fersiwn newydd Cymraeg o opera Donizetti, L'elisir d'amore - Deigryn yn y Dirgel.

Mae'n opera ddoniol sydd wedi cael ei leoli yng nghefn gwlad. Mi fydd hefyd cerddorfa siambr yn chwarae.

Mae’r perfformwyr yn cynnwys Meilir Jones, Gareth Rhys-Davies a chyn-fyfyriwr ym Mhrifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant, Rhodri Prys Jones.

Mae tocynnau ar gael yn Siop Y Pentan, Caerfyrddin neu drwy ffonio ​07904 280 619.

£15 i oedolion

£7.50 i fyfyrwyr

£1 i blant o dan 14 oed.

Sefydlwyd OPRA Cymru yn 2008, gan y cyfarwyddwr opera Patrick Young a'i wraig Sioned. Lansiwyd y cwmni ar 21 Mehefin 2009 gyda chyngerdd gala opera - Troad Y Rhod - yn y Pafiliwn ym Mhontrhydfendigaid.

Ers ei sefydlu, mae'r cwmni wedi teithio gyda fersiynau Cymraeg o bump o glasuron y canon operatig.

Nodyn i'r Golygydd

  1. I gael rhagor o wybodaeth, cysylltwch â Sara Jones, Swyddog Cysylltiadau Cyhoeddus a Chyfathrebu, ar 01267225108 / 07449 998478 neu anfonwch e-bost at sara.f.jones@uwtsd.ac.uk