Performiad cyntaf o gyfansoddiad newydd yng Nghaerfyrddin


31.10.2016

Bydd darn newydd sbon o gerddoriaeth a gyfansoddwyd gan y cyfarwyddwr corawl blaenllaw a'r cyfansoddwr, Eilir Owen Griffiths, yn cael ei berfformio am y tro cyntaf yn ystod Cyngerdd Coffa a gynhelir yn Eglwys Crist, Caerfyrddin, ddydd Gwener, Tachwedd 11eg.

Bydd y cyfansoddiad, sy’n dwyn y teitl In Memoriam : Er Cof, yn ganolbwynt i gyngerdd a drefnir gan Uchel Siryf Dyfed, yr Athro Medwin Hughes DL mewn partneriaeth â Phrifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant. Bydd y gwaith yn cael ei berfformio gan grŵp o berfformwyr cyffrous gan gynnwys y Bariton, Gary Griffiths; y Tenor, Rhodri Prys Jones sydd hefyd yn gyn-fyfyriwr o'r Drindod Dewi Sant; ac un o fyfyrwyr cyfredol y Brifysgol, y Soprano, Anwen Dixon.

Un arall o fyfyrwyr presennol y Brifysgol, sef Josh Morgan, bydd llefarydd y gyngerdd a bydd grŵp dethol o gantorion - Cantorion Eilir Owen Griffiths - hefyd yn perfformio.

Y British Sinfonietta bydd y gerddorfa ar gyfer y digwyddiad ac arweinydd y noson fydd Eilir ei hun.

Mae Eilir Owen Griffiths yn ddarlithydd cerdd o fewn y Brifysgol ac efe sydd hefyd yn arwain y cwrs poblogaidd cyfrwng Cymraeg - y BA perfformio - sydd wedi'i leoli yng Nghanolfan Gelfyddydau'r Gate yng Nghaerdydd. Mae Eilir hefyd yn gyn-fyfyriwr o'r Drindod Dewi Sant ac mae wedi dysgu yn y sefydliad am y 12 mlynedd diwethaf.

Gyda dros bymtheg mlynedd o brofiad fel Cyfarwyddwr Cerddorol ac fel cyfansoddwr, mae Eilir hefyd yn Gyfarwyddwr Cerddorol ar Eisteddfod Ryngwladol Llangollen. Mae wedi ennill nifer o wobrau am ei waith fel cyfansoddwr, gan gynnwys 'Tlws y Cerddor' yn yr Eisteddfod Genedlaethol yn 2008, ond mae'n dweud taw In Memoriam : Er Cof yw'r darn mwyaf arwyddocaol iddo ei gyfansoddi hyd yma.

"Roedd yn anrhydedd mawr i gael fy nghomisiynu i ysgrifennu'r darn hwn gan Uchel Siryf Dyfed i nodi Diwrnod y Cadoediad," meddai Eilir.

"Mae'r darn - In Memoriam : Er Cof - yn cynnwys pymtheg o symudiadau a bydd hefyd yn cynnwys rhai o'r geiriau dwysaf a ysgrifennwyd erioed am wrthdaro gan gynnwys geiriau Hedd Wyn, Anne Frank a Nelson Mandela. Bydd y gwaith hefyd yn cael ei blethu gydag emynau a gosodiadau o’r Offeren draddodiadol yn cynnwys Sanctus, Agnus Dei, Benedictus, Cofutatis Maledicus, Pie Jesu a Libera Me.

Yn ogystal â chynnwys rhai cyfeiriadau adnabyddus, bydd In Memoriam : Er Cof  hefyd yn cynnwys darnau newydd o waith ysgrifenedig, yn cynnwys cerdd o'r enw Penbleth a ysgrifennwyd ar gyfer Eilir gan y bardd, T. James Jones.

"Mae In Memoriam : Er Cof wedi bod yn ddarn cyffrous i mi ei gyfansoddi. Mae'n waith sy'n ysgogi'r meddwl, sy'n trafod nifer o gwestiynau ac yn un sy'n yn edrych ar ystod o themâu gan gynnwys rhyfel, heddwch, gobaith, colled a ffydd. Mae’r gwaith yn gorffen gyda diniweidrwydd yr emyn modern Breuddwydio sydd yn cwmpasu holl neges y gwaith," atega Eilir.

Yn ogystal â bod yn gyfansoddwr, mae Eilir yn arweinydd enwog sydd wedi arwain llawer o wahanol gorau dros y blynyddoedd, gan gynnwys Côr CF1; Côr Godre'r Garth a Chôr y Gleision a ffurfiwyd fel rhan o'r gyfres Codi Canu ar S4C. Eilir sydd hefyd yn arwain Côr Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant yng Nghaerfyrddin.

"Rydw i'n edrych ymlaen at gyflwyno'r gwaith hwn ac yn falch iawn o allu gwneud hynny yng Nghaerfyrddin," ychwanega Eilir. "Mae Diwrnod y Cadoediad yn ddigwyddiad pwysig ac rwy'n falch o fod wedi cael fy nghomisiynu i ysgrifennu'r darn hwn.  Mae'n anrhydedd i gyflwyno'r gwaith am y tro cyntaf yn ystod Cyngerdd Coffa i gofio am y bobl hynny sydd wedi'u lladd mewn gwrthdaro."

Os hoffech fynychu'r  'Cyngerdd Coffa' yn Eglwys Crist, Caerfyrddin a gynhelir ddydd Gwener, Tachwedd 11eg, mae tocynnau ar gael drwy fynd i www.ticketsource.co.uk/tsd neu drwy ffonio 0300 323 0015. Mae'r cyngerdd yn dechrau am 7.30pm a phris y tocynnau yw £15 ar gyfer oedolion a £6 i blant.

Gwybodaeth Bellach

  1. I gael rhagor o wybodaeth, cysylltwch â Sian-Elin Davies, Prif Swyddog Cysylltiadau Cyhoeddus a Chyfathrebu, ar 01267 676908 / 07449 998476 sian-elin.davies@uwtsd.ac.uk