Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant yn cael ei chanmol am ei safonau addysgu yn Arolwg Profiad Myfyrwyr Addysg Uwch The Times 2016


17.03.2016

Mae Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant (PCYDDS) wedi'i graddio uchel am ansawdd ei haddysgu a'i staff addysgu yn Arolwg Profiad Myfyrwyr Addysg Uwch The Times 2016 a gyhoeddwyd heddiw.

Gofynnwyd i dros 15,000 o israddedigion amser-llawn pa mor gryf yr oeddent yn cytuno bod eu prifysgol yn cynnig 21 o wahanol ddarpariaethau, gan gynnwys "staff / darlithwyr o ansawdd uchel", "gweithgareddau allgyrsiol da" a "chefnogaeth a lles da".

Mae’r Drindod Dewi Sant yn falch iawn o fod wedi cael ei graddio’n 8fed ar y cŷd ar gyfer staff / darlithwyr o ansawdd uchel ac 8fed ar y cŷd ar gyfer staff cymwynasgar.

Mae'r Brifysgol hefyd wedi cael ei rhestru yn 5ed ar y cŷd ar gyfer perthynas bersonol dda gyda staff addysgu ac yn 6ed ar y cŷd am ddysgu mewn grwpiau bach.

Yn gyffredinol, mae'r Brifysgol wedi'i graddio’n 93 allan o 117 o sefydliadau o bob cwr o'r Deyrnas Unedig a gymerodd ran yn yr arolwg.

Gwybodaeth Bellach

  1. Am wybodaeth bellach, cysylltwch â Sian-Elin Davies trwy e-bostio sian-elin.davies@uwtsd.ac.uk / 01267 676908 / 07449 998476