Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant yn cyflwyno Gwobr Llais Ryngwladol Stuart Burrows


08.06.2016

Cynhelir noson Gwobr Llais Ryngwladol Stuart Burrows yn y Capel ar gampws Caerfyrddin Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant, ddydd Sadwrn, Mehefin 18fed.

Cafodd y wobr ryngwladol hon ei sefydlu i anrhydeddu'r tenor byd-enwog o Gymru, Stuart Burrows gyda'r nod o helpu unawdwyr ifanc yn eu gyrfaoedd cerddorol . Gyda rhai o'n cantorion ifanc mwyaf addawol yn cymryd rhan yn y gystadleuaeth, bydd y noson yn gyfle gwych i glywed rhai o ddoniau mwyaf disglair y byd operatig.

Nawr yn ei degfed blwyddyn, mae’r gystadleuaeth hon wedi denu cystadleuwyr o bob cwr o’r byd ac wedi tyfu i fod yn un o gystadleuthau mwyaf pwysig y Deyrnas Unedig ar gyfer cantorion ifanc.  Y beirniaid eleni yw Andrew Greenwood a Sian Meinir.

Llynedd, enillydd y gystadleuaeth oedd y Tenor, Elgan Llŷr Thomas.  Yn ogystal ag ennill y clod a’r teitl, fe wnaeth hefyd ennill gwobr ariannol o £4000.

Mae Stuart Burrows, cyn-fyfyriwr Coleg y Drindod, yn cael ei ystyried yn un o'r tenoriaid mwyaf dawnus yn y byd.

Wedi’i eni yng Nghymru , mae ei yrfa wedi mynd ag ef i holl brif Dai Opera'r byd i ganu rolau tenor blaenllaw. Mae wedi ymddangos yn y Metropolitan Opera , Efrog Newydd ddeuddeg tymor yn olynol - record ar gyfer unrhyw ganwr Prydeinig - ac mae wedi derbyn y fraint o gael ei gwahodd gan y Met ar sawl achlysur i ymuno â nhw ar daith o amgylch yr Unol Daleithiau .

"Mae Gwobr Llais Ryngwladol Stuart Burrows yn mynd o nerth i nerth ac mae'n fraint bod y tenor byd-enwog yn rhoi benthyg ei enw i'r gystadleuaeth," medd yr Athro Medwin Hughes, Is-Ganghellor Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant.

"Mae Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant yn ganolog i ddatblygiad cyfleoedd o fewn y celfyddydau a diwylliant yng Nghymru ac ry’n ni’n hynod falch o’n henw da fel sefydliad sy'n meithrin ac yn datblygu talent ifanc," atega.

Bydd Gwobr Llais Ryngwladol Stuart Burrows yn cael ei gynnal yng Nghapel y Brifysgol ar gampws Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant yng Nghaerfyrddin . Mae'r digwyddiad yn dechrau am 7.30pm ac mae'r tocynnau yn costio £10, £8 (consesiwn).

Mae tocynnau ar gael drwy ffonio 0300 3230015 (9am – 5pm, Llun -Gwener ) neu gellir eu prynu ar-lein trwy ymweld â www.ticketsource.co.uk/tsd